Mittrännan på Östra Storgatan repareras under hösten

På grund av ett reparationsarbete på Östra Storgatan kommer gatan att vara delvis avstängd från 26 september till början av november. 

Längs med Östra Storgatan finns en ränna i mittlinjen som avvattnar området. Denna ränna har visat sig ha en del sprickor, vilket entreprenören kommer att åtgärda som en del av garantin. De plastrännor som spruckit byts ut och betong gjuts runt om.

– Det är bra att få jobbet gjort nu så att det blir återställt under garantitiden. Hade vi väntat skulle sprickorna bli fler och arbetet skulle ta länge tid, säger Almir Malkoc, gatuspecialist på Tekniska divisionen.

Arbetet startar tisdag den 26 september och beräknas pågå till början av november. Biltrafiken påverkas och gatan stängs av etappvis. Det är sträckan mellan Stadsbron till Skjutsaregatan som ska åtgärdas.

Stadsbron till S:t Annegatan kommer att vara avstängd för biltrafik under hela perioden. Därefter stängs kvarteren av i etapper. Varje kvarter kommer att stängas av ca 2 veckor åt gången.

Gatan kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik under hela reparationstiden. På den del av gatan där arbete pågår kommer det inte att gå att köra med motorfordon. Medarbetare från Tekniska divisionen hjälper till på plats så att leveranser kommer fram. Boende kommer att släppas förbi avspärrningarna.

Tidplanen hittar du här. Den kan komma att uppdateras. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-26
Sidansvarig: Malin Brunelius