Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Miljönämnden har godkänt Swerocks anmälan om att etablera sig i Råby

Swerocks anmälan om att bedriva verksamhet i området Högvalla strax utanför Råby godkändes av Miljönämnden den 9 mars. Kommunen har satt höga krav på att verksamheten bedrivs på ett riskfritt sätt för människor och natur.

Företaget Swerocks anmälan har godkänts av Miljönämnden. Du hittar alla handlingar i menyn. Swerock kommer att mellanlagra massor, krossa och sortera byggavfall som betong, tegel och asfalt som i sin tur omvandlas till nya produkter för byggprojekt. En anmälan innebär att företaget lämnar information om sin verksamhet till kommunen för bedömning och förberedelse för tillsyn.

Nyköping är i en tillväxtfas

Nyköpings kommun befinner sig i en tillväxtfas med många byggen igång. Förberedelser pågår också inför byggnationen av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken. Mycket byggmaterial behövs här och alla byggen skapar också byggavfall. Att återvinna massor från byggen är bättre för miljön än att bryta nytt när det ska byggas, likaså att det är korta transporter. Idag transporteras massor från byggplatser i Nyköpings kommun till andra kommuner för hantering och återvinning.

- Vi behöver ta vårt ansvar för den här delen av tillväxten. Det är osäkert hur länge vi kan forsla bort avfall och därför behöver vi hitta fler lösningar i vår egen kommun. Det har varit avgörande när vi nu godkänner Swerocks anmälan. Vi kan heller inte juridiskt sett avslå eftersom anmälan håller sig inom Naturvårdsverkets riktlinjer och miljöbalken. Vi har lagt till höga krav på att verksamheten bedrivs på ett riskfritt sätt för människor och natur, säger Sofia Amloh, ordförande i Miljönämnden.

Platsen redan anpassad för liknande verksamhet

Platsen är strax utanför Råby (Högvalla 1:1), nära det som i folkmun kallas "kalkbrottet". Markägaren är privat och positiv till att hyra ut marken till Swerock. Skanska har tidigare använt platsen för liknande verksamhet, fram till 2012. Infartsväg och ytor finns redan klara. Platsen ligger också bra till när det gäller transportvägar, logistik och miljö.

Krav på bullernivåer

Skanskas verksamhet hade asfaltshantering i fokus, vilket orsakar mycket buller. Swerock fokuserar på mellanlagring av massor. De kommer att arbeta med asfaltshantering och krossning också men inte som huvudverksamhet.

- Vi har reglerat tiderna för buller så att mest trafik och verksamhet sker på dagtid och inte under kvällar och nätter, säger Sofia Amloh.

Kommunens ansvar

Miljönämndens krav handlar exempelvis om att reglera bullernivåerna men också att massorna hanteras på ett sådant sätt att de inte skadar mark eller vatten. Kommunen blir ansvarig tillsynsmyndighet.

- Vi tar det största ansvar vi kan som kommun för att säkra miljön för både människor och natur. Vi och Swerock själva kommer att göra regelbundna miljötillsyner där vi kontrollerar att Naturvårdsverkets regler, miljöbalken och övriga krav följs. Swerock ska också rapportera till Miljönämnden varje år så att vi också på det sättet kan följa att verksamheten bedrivs enligt våra försiktighetsmått, säger Sofia Amloh.

Läget nu

Ärendet är överklagat till Länsstyrelsen. 

Kontakt för frågor

Sofia Amloh
Ordförande i Miljönämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155- 24 89 38

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-31
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman