Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Miljöministern fick många frågor om utmaningar

När Karolina Skog, stadsutvecklings- och miljöminister, gjorde ett heldagsbesök i Nyköping, var det starten på hennes turné till städer utmed stambanan. Stadsutvecklingsfrågor, Ostlänken och kompetensförsörjning, kom att uppta större delen av dagens diskussioner.

Miljoministern och tre personer till

Dagen inleddes med en frukost i Nyköpings hamn hos fastighetsbolaget Klövern som berättade  hur de omvandlar delar av en hamn till stad. Därefter fick statsrådet en visning av nya länsmuseet i hamnen innan byggbolaget Peab berättade om sina stora byggprojekt.

Alla tryckte på samma sak

I mötet under dagen deltog bland annat Einar Schuch och Malin Holen från Trafikverket. Tillsammans med Nyköpings kommuns Urban Granström och Malin Hagerström samt landshövding Liselott Hagström, tryckte de alla hårt på vikten av att följa tidplanen för Ostlänkens tillåtlighetsprövning. Hela lunchen kom i stort sett att handla om just Ostlänken och olika perspektiv på det arbetet.

Därefter träffade miljöministern lokala företagare och utbildare för att diskutera den framtida kompetensförsörjningen. Ostlänken och Nyköpings tillväxt ställer stora krav på rekryteringen till bristyrken. Det handlar också om att ta tillvara nyanländas kompetens och få in dem på arbetsmarknaden.

Många hinder att möta

I nuläget är det mycket svårt att hitta kompetens i byggbranschen liksom att rekrytera till yrkesutbildningar. Structors vd Joachim Price beskrev svårigheten att få tag på konstruktionskompetens. Maria Karlsson berättade hur Campus fått avslag på viktiga YH-utbildningar för regionen för att statens regler är för stelbenta. 

 Johan Eriksson på Nyköpingshem beskrev sin oro över utvecklingen att priskonkurrens kan leda till konflikt med kraven på hållbarhet. Att de nya husen som byggs framöver kommer att hålla för dålig kvalitet. Arbetsförmedlingens Mats Karlsson talade om vikten av att aktörer samverkar, att branscher är beredda att tänka nytt och att staten hittar motivationshöjande åtgärder för att rekrytera till bristyrkesutbildningar. Näringslivschef Maria Karlsson höll i diskussionen på Campus som gav många intressanta synpunkter för miljöministern att ta med hem.

Läs gärna mer om rapporteringen på SVTs webb.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-04