Målmedvetet arbete för ny ridskola

Nyköpings kommun jobbar aktivt med frågan om att skapa en ridanläggning och ridskola i kommunen. Här beskriver vi vad som händer just nu.

Det var sommaren 2016 som föreningen som drev Bullersta ridskola gick i konkurs och Nyköping förlorade sin största ridskola. Sedan dess har kommunen arbetat för en ny lösning, en långsiktig och hållbar ridskoleanläggning för barn och unga.

Det som händer just nu är att en förprojektering görs för ny ridhusanläggning i Flättna på Arnö. En förprojektering innebär bland annat beslut om plats, en uppskattning av anläggningens omfattning, att man gör en enkel programhandling och kostnadsuppskattning. Det är Tekniska divisionen som gör förprojekteringen.

Samtidigt jobbar arbetar Kultur- och fritidsnämnden med att ta fram underlag för ridverksamhetens innehåll, omfattning och drift. Inriktningen är en anläggning som ska vara tillgänglig och öppen för alla grupper.

Satsar på långsiktig lösning och inte tillfälligt ridhus

Föreningen Nyköpings hästsportklubb har kontaktat kommunen. Deras önskemål är att kommunen ska bygga ett tillfälligt ridhus i väntan på att anläggningen vid Flättna står färdig.

- Vi vill satsa på en riktigt bra anläggning vid Flättna. Att bygga ett ridhus kräver stora resurser och upphandlingar, det går inte i en handvändning. Sedan Bullersta försvann har det blivit ett tomrum men min övertygelse är att vi ska jobba målmedvetet med den nya anläggningen i Flättna, säger Carina Wallin ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Flera möten har hållits med Nyköpings hästsportklubb.

Kontakt för frågor

Carina Wallin
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 89 83

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-11
Sidansvarig: Anna Malm