Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Löfte till medborgarna – ett tryggare Brandkärr

Tisdag 14 februari skrev polisen, Nyköpings kommun och bostadsbolagen Nyköpingshem, Victoria Park och HSB på årets medborgarlöfte om att göra ett antal aktiviteter för att bidra till ett tryggare Brandkärr.

Många medborgare upplever en känsla av otrygghet i bostadsområdet Brandkärr. Analyser av medborgarnas synpunkter visar att känslan av otrygghet påverkas av bland annat nedskräpning, skadegörelse, trafiksituationen, förekomst av droger och missbruk samt brist på meningsfull fritid för ungdomar.

Genom årets medborgarlöfte ska polisen, kommunen bostadsbolagen Nyköpingshem, Victoria Park och HSB arbeta tillsammans för att förebygga brott och öka känslan av trygghet i Brandkärr.

- Vi har alltid haft ett bra samarbete med polisen under åren. Med det här medborgarlöftet ska vi utveckla det vidare, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Från vänster: Lars Hammarsjö, lokalpolisområdeschef, Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, AnneMarie Olsson, HSB, Pär Glysing, Nyköpingshem,  Jannicke Lindqvist, Victoria Park,  och Stefan Nylund, Nyköpingshem, redo att underteckna årets medborgarlöfte.

Från vänster: Lars Hammarsjö, lokalpolisområdeschef, Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, AnneMari Olsson, HSB, Pär Glysing, Nyköpingshem, Jannicke Lindqvist, Victoria Park, och Stefan Nylund, Nyköpingshem, samlade för att skriva på årets medborgarlöfte.

- Det känns självklart bra med ett nytt medborgarlöfte och i år är det ett extra plus att få med bostadsbolagen i vårt arbete, säger Lars Hammarsjö, lokalpolisområdeschef.

Medborgarlöftet lovar att:

  • Polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden.
  • Nyköpings kommun ska initiera en översyn av trafikmiljön och vid behov genomföra trafikförbättrande åtgärder.
  • Nyköpings kommun, polisen, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park tillsammans ska genomföra trygghetsvandringar i Brandkärrsområdet för att identifiera brister som kan ska risker och otrygghet i syfte att åtgärda dessa.
  • Nyköpings kommun, polisen, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park underlättar för boende i Brandkärr att starta Grannsamverkan.
  • Nyköpings kommun genomför en översyn av fritidsgårdsverksamheten och vid behov genomför åtgärder för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
  • Nyköpings kommun startar föräldrastödsutbildning i studiecirkelform för att stärka föräldrar i sin föräldraroll.
  • Polisen och Nyköpings kommun genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika.
  • Nyköpings kommun och polisen möjliggör för alla medborgare att på ett enkelt sätt dela med sig av sina synpunkter till polisen och kommunen.

Följ arbetet

Arbetet med medborgarlöftet redovisas och följs upp i maj och september 2017 samt i januari 2018. Du kan löpande följa vad som händer genom information på kommunens och polisens webbplatser och Facebooksidor.

Vad är ett medborgarlöfte?

Medborgarlöfte är polisens och kommunens löfte till medborgarna som innehåller åtgärder mot något som medborgarna upplever som problem.

Löftena har tagits fram i dialog med medborgarna och ska stärka det brottsförebyggande arbetet på lång sikt.

Medborgarlöftet för 2015 och 2016 var trygghet i krogmiljön i Nyköping. Detta var ett område som tydligt hade pekats ut som otryggt i både medborgardialoger och trygghetsmätningar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-16
Sidansvarig: Helena Vesterlund