Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Landsbygden får egna hemtjänstgrupper

Bättre kontinuitet för kunderna och bättre arbetsförhållanden för medarbetarna. Det är målet med en ny indelning av områdena i hemtjänsten

Den nya indelningen innebär att fem hemtjänstgrupper enbart kommer att jobba gentemot kunderna på landsbygden. Övriga grupper kommer att jobba gentemot hemtjänstkunderna i Nyköpings stadskärna och Nyköpings stadsdelar, utöver det finns ett demensteam och nattpatrullen som är oförändrad.

– Genom att renodla grupperna minskar vi färdtiderna mellan våra kunder vilket skapar bättre arbetsförhållanden för medarbetarna. Det i sin tur ska ge en bättre och effektivare planering och bättre kontinuitet för kunderna, säger Iris Pettersson, verksamhetschef för äldreomsorgen.

En ny indelning av hemtjänstområdena är också ett led i att förbättra hemtjänstens ekonomiska situation.

Ny personal för hemtjänstkunderna

För hemtjänstkunderna på landsbygden innebär den nya indelningen att vissa får en ny kontakperson och till viss del personal som de inte känner sedan tidigare. Hemtjänstkunderna i stadskärnan och i stadsdelarna kommer till viss del också att få ny personal, på grund av omfördelningen i grupperna.


– Vi ber om överseende för att våra kunder kan behöva lära känna ny personal men på sikt är målet att de ska få färre antal personer som hjälper dem, säger Iris Pettersson.

Den nya indelningen gäller från månadsskiftet januari/februari. Ingen medarbetare har sagts upp i och med förändringen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-08
Sidansvarig: Jenny Thorell