Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kraftsamling mot skolbränder

Efter de senaste händelserna med flera bränder på skolor kraftsamlar nu divisionsledningen för Barn Utbildning Kultur, skolledare, polis och räddningstjänst för att stärka tryggheten på skolorna och förhindra att fler bränder sker.

-       Vi har klarat den senaste tidens utmaningar på ett bra sätt, säger Anna Thörn, divisionschef för Barn Utbildning Kultur. Det är självklart påfrestande för både elever och personal och det finns även en känsla av frustration. Vi kommer nu att intensifiera våra insatser för att få ett stopp på det här.

Representanter för skolan träffar regelbundet polis, räddningstjänst och Kommunfastigheter för att arbeta efter en gemensam lägesbild och samordna olika insatser på kort och lång sikt. Samverkan sker på olika nivåer. En stabsgrupp på divisionsnivå har avstämningsmöten där alla aktörer medverkar, ute på skolorna samverkar skolledning med polis och räddningstjänst.

-       Skolledare och personal har agerat fokuserat och tryggt vid de händelser som varit, fortsätter Anna Thörn. Planer och rutiner har fungerat väl och arbetet har varit föredömligt med att stärka tryggheten för våra elever. Eleverna visar gott omdöme och civilkurage i en svår situation.

Nu görs en rad aktiviteter för att se till att det inte händer igen. Bland annat ses både utomhus- och inomhusmiljöer över och fler vuxna kommer att vistas i skolkorridorer och vid toaletter. Samtal med elever och elevgrupper om händelserna, samt vilka konsekvenser som kan uppstå, sker både under lektionstid och vid särskilda samlingar.

-       Den här typen av händelser kräver kraftsamling och resurser av oss, avslutar Anna Thörn. Resurser som jag snabbt vill få tillbaka till skolans egentliga uppdrag – kunskap och utbildning.

Polisen arbetar aktivt med att utreda händelserna och har tillsatt särskilda utredare.

Tips efterlyses

Polisen uppmanar allmänhet och elever att lämna tips på telefon 114 14 eller via webbsidan - Du kan vara anonym.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-24
Sidansvarig: Annika Broman