Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunstyrelsen 6 mars

Kommunstyrelsen i Nyköping sammanträdde måndag 6 mars. Några beslut som togs gäller att bygga 96 nya lägenheter på Brandholmen och i Bryngelstorp samt revidering av taxor för livsmedelskontroller och miljötillsyn.

Här följer några beslut som kommunstyrelsen tog:

96 nya bostäder planeras på Brandholmen och i Bryngelstorp

Beslutet innebär att kommunen beställer sex hus som levereras nyckelfärdiga på 5-8 månader. De ska byggas på Flygrakan på Brandholmen och i kvarteret Havsörnen på Ängstugevägen i Bryngelstorp. Husen blir i två och tre våningar med lägenheter på 1-3 rum och kök med en hyra på 3 200 – 8 400 kr/månad.

Upphandling sker av modulbyggda hus inom ramen för SKL-Kommentus upphandlade ramavtal. Husen tillverkas i Småland och uppfyller Boverkets gällande byggregel (BBR).

- Det är högt tryck på bostadsmarknaden i Nyköping. För att utöver den inflyttning vi redan har också klara det ansvar vi har enligt bosättningslagen måste vi hitta nya lösningar. Jag tror på detta med svensktillverkade hus som håller god kvalitet. För de boende blir det en stabilare situation, säger Urban Granström, kommunalråd.

Revidering av taxa för livsmedelskontroller och miljötillsyn

Kostnaden för livsmedelskontroller föreslås höjas från 900 kronor till 1300 kronor per timme och kostnaden för miljötillsyner från 900 kronor till 1100 kronor per timme. Med höjningen regleras taxan så att en större del blir självfinansierad av företagaren/kunden även om en del även fortsättningsvis finansieras via skattemedel. Den nationella politiska ambitionen är att taxan ska finansieras till 100 procent av företagaren/kunden och inte via skattemedel. Nyköpings kommun har inte höjt taxorna på tre år, de har inte heller indexuppräknats, vilket nu föreslås införas.
Vid mötet yrkade allianspartierna avslag på framskrivet förslag men fick inte gehör för detta.

Utredning om föroreningar vid gamla brandstationen

Området ska nu omvandlas till bostäder och därför ska provtagningar och utredning av saneringsåtgärder göras. Anledningen är att föroreningar hittats i pumpgropar i anslutning till det gamla brandövningstornet.

Kommunstyrelsen 6 mars

Kallelsen med alla ärenden och underliggande handlingar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-07
Sidansvarig: Anna Malm