Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunstyrelsen 30 januari

Omvandling av musikskolan till kulturskola och detaljplan för Oppeby gård stod bland annat på dagordningen när kommunstyrelsen sammanträdde måndag 30 januari.

Kulturskolan
Nu föreslås Nyköpings musikskola omvandlas till Kulturskola med start hösten 2017. Kulturskolan kommer att erbjuda eleverna ett bredare utbud inom fler konstarter än musik. Under våren kommer Kultur- och fritidsnämnden att utforma verksamheten.

Oppeby gård
Detaljplanen för Oppeby gård 1:5 föreslås godkännas. Den gör det möjligt att bygga 550 nya lägenheter fördelade i flerbostadshus och radhus. Samtidigt upprättas ett exploateringsavtal med Kilenkrysset AB om genomförandet av detaljplanen.

Kallelsen med alla ärenden, underliggande handlingar och beslut hittar du via länken till höger.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-30
Sidansvarig: Lars Göran Bergman