Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunstyrelsen 3 april

Sibro dämme och bostäder vid äldreboendet Myntan stod på dagordningen när kommunstyrelsen sammanträdde måndag 3 april.

Riksbyggen köper mark i kvarteret Violen på Arnö för att bygga bostadsrätter. Samtidigt säljs mark i kvarteret Koriandern där ett företag planerar att bygga hyresrätter.

Fortsatt arbete med Sibro dämme
Förstudien för att ta fram och utvärdera alternativa lösningar för Sibro dämme är nu klar. Efter utvärdering av olika alternativ rekommenderar projektgruppen att gå vidare med två alternativa lösningar som ska studeras djupare:
- Att behålla befintligt dammkrön men att ersätta utskovet (luckorna) med en slingrande strömsträcka.
- Att ersätta befintlig anläggning med en naturlig överfallströskel och en kortare strömsträcka.
Båda alternativen kan under projekteringsarbetet anpassas för olika sätt att lösa regleringen. Hur den framtida regleringen av Båven ska se ut ska nu alltså utredas närmare. Arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning påbörjas och framöver arrangeras ett samråd då tekniska lösningar, framtida reglering och bedömda effekter presenteras. Läs mer om projektet: www.nykoping.se/sibro

Starta eget
Kommunstyrelsen beslutade anslå 180 000 kronor till Nyföretagarcentrum till utbildningar för att Starta eget. I beslutet ingår att Nyföretagarcentrum efter tre år ska återraportera till kommunstyrelsen hur det gått för företagen. 

Ärndet om Nyköpings Restabud utgick från dagordningen.

Underliggande handlingar och beslut hittar du via länken till höger.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-03
Sidansvarig: Lars Göran Bergman