Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunstyrelsen 24 april

Beslut om Restabud och investeringar i ny gång- och cykelväg och strandskoningar längs Å-promenaden togs när kommunstyrelsen sammanträdde måndag 24 april.

Gång- och cykelväg
En ny gång- och cykelväg ska anläggas utmed Vildgåsvägen i Rosenkälla. Kommunstyrelsen anslår 300 000 kronor till bygget där staten står för en lika stor summa.

Strandskoning Å-promenaden
9 miljoner anslås till renovering av strandskoningen av Nyköpingsån i anslutning till kvarteret Å-kroken. Det var i maj 2014 som markrörelser upptäcktes i strandskoningen som nu förstärks.

Nyköpings Restabud
För att minska matsvinnet anordnas Nyköpings Restabud. Syftet med projektet är att engagera mataktörer längs hela livsmedelskedjan att tillsammans söka lösningar för att minska matsvinnet och samtidigt inspirera allmänheten. Projektet är en bred informationskampanj med syfte att skapa beteendeförändringar i alla led.

Initiativet till Nyköpings Restabud är ett antal lokala företagare med stort miljöengagemang. För att underlätta genomförandet har den ideella föreningen Svinnalabbet bildats.

Näringslivsenheten får i samverkan med berörda verksamheten samt föreningen Svinnalabbet uppdrag att genomföra Nyköpings Restabud. Totalt avsätter kommunen högst 150 000 kronor till projektet som bland innebär att underhållningen Restkampen genomförs på Culturum den 28 april under ledning av programledaren Martin Emtenäs. Ett Restabud genomförs på Stora Torget i september då mat ska lagas på rester.

Bostäder utmed Repslagaregatan
Björnbäckens Fastighets AB ska undersöka möjligheten att bygga bostäder utmed Repslagaregatan i hörnet med Brunnsgatan och i kvarteret Sågaren. Enligt markanvisningsavtalet ska företaget utreda hur den nuvarande parkeringen i hörnet Repslagaregatan – Västra Trädgårdsgatan ska ersättas och hur parkeringsfrågan ska lösas under byggtiden.

Bostäder i Brandkärr
Mark anvisas till företaget SHH Projekt som ska bygga 35 lägenheter i radhus och flerfamiljshus i kvarteret Kattugglan i Marieberg.

Ombyggnad av masugnsdammen
Åtta miljoner anslås till ombyggnad av Masugnsdammen i Nävekvarn. Dammluckorna är uttjänta och fungerar dåligt vid reglering av höga och låga flöden samt ökar risken för dmmbrott.

Yttrande Skolarum
Alliansen och SD reserverade sig mot framskrivet beslut. KS beslutade enligt framskrivet förslag.

Underliggande handlingar och beslut hittar du via länken till höger.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-25
Sidansvarig: Lars Göran Bergman