Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunen har ett skyddsnät men vi kan inte tvinga någon att ta emot hjälp

När personer på olika sätt har det svårt och behöver hjälp och stöd har kommunen ett skyddsnät som erbjuder olika stödinsatser och bistånd. Det är inte ett enkelt uppdrag då det handlar om personer som befinner sig i en utsatt situation och där vi måste visa hänsyn till personens självbestämmanderätt och integritet.

I dagarna skriver SN om en person som kommunen länge varit i kontakt med och som skulle bli tvingad att flytta från sitt boende på grund av misskötsel av olika slag. Händelsen fick ett tragiskt slut och har berört alla inblandade. Kommunen upprättade en Lex Sarah för att utreda händelsen. Divisionschefen för Social och omsorg, vars verksamhet är den som haft kontkaten med den berörda under flera år har även tillsatt en egen intern utredning av händelsen.

Stefan Heinebäck, divisionschef för Social och omsorg, berättar att kommunen har erbjudit och gjort en mängd insatser för personen men att hon inte alltid var mottaglig för hjälp. Kommunen försöker att hitta långsiktiga lösningar och motivera personer att ta emot hjälp och stöd men det går inte att tvinga sig på människor som inte vill ha hjälp.

- Det är tragiskt det som skett för alla inblandade, säger Stefan Heinebäck. Ingen ska behöva stå utan tak över huvudet i vår kommun. Samtidigt är det en utmaning vi står inför idag att hitta boendeformer för målgrupper med särskilda behov. I det här fallet blev vi tvungna till en akut lösning med boende på hotell. Samtidigt hade vi, samma dag som avhysningen skulle ske, tittat på en mer långsiktig lösning med ett boende. Det behövdes dock göras vissa anpassningar utifrån personens behov innan det gick att flytta in.

De stödinsatser som kommunen kan hjälpa personer som inte kan hantera det vardagliga livet med kan exempelvis vara tillgång till ett kommunkontrakt som innebär att man får ett boende som kommunen äger. Man kan också få ekonomiskt bidrag och eller boendestöd där kommunen försöker motivera personen att följa vardagliga rutiner för att ha ett fungerande liv. Det kan också finnas behov av andra sorters hjälpinsatser som exempelvis hemtjänst då personen anser att den behöver mer hjälp för att hantera sina vardagliga sysslor.

Om en person avsäger sig frivilliga insatser så som boendestöd och hemtjänst och inte accepterar föreslagna åtgärder, så kan kommunen inte tvinga personen. Personen måste vilja ha hjälp, annars kan kommunen inte hjälpa. Den självbestämmanderätten är något som varje kommun måste visa hänsyn för och följa enligt Socialtjänstlagen.

- Vi kommer att fortsätta se över hur vi jobbar och samverkar mellan våra olika enheter och myndigheter och vilka rutiner vi har och kanske ska ha, för att förhindra att något liknande ska hända igen, berättar Stefan Heinebäck, divisionschef för Social och omsorg.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-17
Sidansvarig: Lova Sima