Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunen följer händelseutvecklingen noga

Sörmlandskustens Räddningstjänst följer händelseutvecklingen och MSBs lägesbild om attentatet i Stockholms innerstad mycket noga. En tjänsteman i beredskap, TiB och en KiB, kommunikatör i beredskap med dygnet runt jour, har tät kontakt och står i beredskap att uppdatera kommunens kommunikationskanaler om händelserna utökas till grannkommunernas närområde.

Räddningstjänsten har även nära kontakter och avstämningar med kommunpolisen och Länsstyrelsen Sörmland. Även kommunens divisionsledningar följer utvecklingen noga för att kunna agera om så krävs. Hittills har inga rapporter inkommit som tyder på att några kommuninvånare skadats under attentatet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-07