Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Insatser för att undvika undernäring hos äldre

För att motverka undernäring hos boende på äldre- och demensboenden i Nyköpings kommun är kunskapsspridning, utbildning och uppföljning en del av det förebyggande arbetet.

Nutritionsrådet i Sörmland har sedan 2012 genomfört nattfastemätning vartannat år på personer över 65 år som är inlagda på sjukhus i Sörmlands kommuner och som bor på äldre- och demensboenden.

Syftet är att mäta tiden under natten då personer inte äter eller dricker något som ger energi och näring.

Under 2016 genomförde Nutritionsrådet i Sörmland mätningen en natt i oktober på alla äldre- och demensboenden samt sjukhus. Nattfastan mättes på totalt 530 personer i Nyköpings kommun.

Utrymme för förbättringar
Det finns utrymme för förbättringsarbete då tiden för nattfastan på de kommunala och privata äldre- och demensboendena i Nyköpings kommun inte har förbättrats nämnvärt mellan de olika mätningarna. Snittet ligger på 12,25 timmar.

Socialstyrelsen rekommenderar att nattfastan inte bör överstiga 11 timmar – utifrån vägledningen som finns samlat i skrivelsen ”Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring” http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-2

Koststrateg ska utbilda och sprida kunskap
I höstas började Tina Hermelin som koststrateg på division Social omsorg. Hon ska utbilda enhetschefer och vård- och omsorgspersonal samt jobba förebyggande när det gäller kost- och näringsfrågor.

– Det är viktigt att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet. Då ökar möjligheterna för att få ett större energi- och näringsintag, säger Tina Hermelin.

Hon poängterar vikten av att enheterna jobbar med varje individ och skapar handlingsplaner och rutiner som gör att undernäring kan undvikas.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen har gjort en rapport över hur äldre- och demensboendena i Nyköpings kommun arbetar med riskbedömning när det gäller undernäring. Även här finns utrymme för förbättringar.

- Om vi blir bättre på att följa upp riskfall för undernäring och ökar kunskaperna om näringsfrågor ökar förutsättningarna för att förbättra patienternas matintag och hälsa, på ett tidigare stadium. Små åtgärder kan få stora effekter, säger Ulrika Spjut som är MAS i Nyköpings kommun.

Att ta fram rutiner och checklistor för hur vård- och omsorgspersonal kan arbeta för att förebygga undernäring är något som pågår i verksamheterna och koststrategen Tina Hermelin är rådgivande i det arbetet.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-25
Sidansvarig: Lars Göran Bergman