Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Informationsmöte om markföroreningar i Nävekvarn

Nyköpings kommun bjöd in till informationsmöte torsdag 19 januari i Brukslokalen, Nävekvarn.Nu finns rapporten publicerad på sidan.

Mötet var till för att informera närboende och andra som regelbundet vistas i området om de markföroreningar som under hösten 2016 hittats vid fastigheterna Kungstorp 2:4 m fl.

På grund av verksamheten som under lång tid bedrivits vid Näfveqvarns Bruk har Nyköpings kommun misstänkt föroreningar och därmed genomfört ett flertal miljöundersökningar i närområdet.

Undersökningen gjordes i höstas för att avgränsa de föroreningar som påträffades i samband med utvidgningen av gång- och cykelvägen 2012 och för att klarlägga eventuella föroreningar på de platser som har utpekats som utfyllnadsområden före 1950-talet.

Resultat
Resultatet från markundersökningarna visade liksom tidigare undersökningar på förhöjda värden av främst metallerna koppar, bly och kvicksilver samt arsenik i vissa områden, främst kring cykelvägen.

Arsenik är akut giftigt vilket innebär att det är riskfyllt att få i sig den förorenade jorden. Nyköpings kommun avråder därför att barn och djur tillåts leka eller gräva i området vid cykelvägen.

I övriga områden (allmäna platser, villaträdgårdar samt hamn och camping) visar rapporten att det på vissa punkter finns förhöjda halter av främst metaller. Halterna varierar mellan områdena och kan i vissa fall innebära en hälsorisk för den som får förorenad jord i munnen.

På informationsmötet berättade representanter från Nyköpings kommun om undersökningsresultaten tillsammans med handläggare från Länsstyrelsen och gick igenom vad som kan göras åt föroreningarna och hur planerna ser ut. .

Undrar du över något kan du höra av dig till:
Anneli Carlén, 0155 -24 80 00 (Projektledare, Nyköpings kommun)
Per Berggren, 0155 -24 80 00 (Miljöenheten, Nyköpings kommun)
Patrik Holmer 010 – 223 40 00 (Länsstyrelsen)

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-23
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman