Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Höjning av avgifter för miljötillsyn och livsmedelskontroll

Enligt ett förslag från Miljönämnden beslutade Kommunfullmäktige 14 mars att höja avgifterna för miljötillsyn och livsmedelskontroll från och med 1 april 2017.

Med höjningen blir en större del av avgiften självfinansierad av företagaren eller den som driver verksamheten som kontrolleras. För livsmedelskontroll är höjningen från 900 kr till 1 300 kr per timme och för miljötillsyn från 900 kr till 1 100 kr per timme.

Livsmedelskontroll för säkra livsmedel

Varje företagare ansvarar för att mat eller livsmedel som säljs eller serveras är säkra att äta och rätt märkta. Kommunens livsmedelsenhet gör regelbunden kontroll på restauranger, gatukök, livsmedelsindustri, butiker och andra livsmedelsföretag i Nyköping för att kontrollera att medborgarna får säkra livsmedel.

Miljötillsyn handlar om att kontrollera att miljökrav följs

Miljöstillsyn görs hos miljöfarliga verksamheter i Nyköpings kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheterna lever efter de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter.

Största delen ska finansieras av de kontrollerade verksamheterna

Enligt lag ska största delen av tillsynen finansieras av verksamheterna som kontrolleras.

- Det görs inte fullt ut i Nyköpings kommun idag. Det är alltså en för liten del av kostnaderna för tillsyn som täcks av de avgifter som kommer in, resten finansieras av skattepengar. De nya avgifterna syftar till att en större del av tillsynen ska bekostas av de kontrollerade verksamheterna. Taxorna har inte höjts på flera år, säger Sofia Amloh, Miljönämndens ordförande.

Kontakt för frågor:

Sofia Amloh
Ordförande i Miljönämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 89 38

Mats Appel
Nämndansvarig tjänsteman för Miljönämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 83 02

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-29
Sidansvarig: Anna Malm