Forums workshop inspirerade näringslivet

Nyss möttes ett 50-tal företagare, företagsfrämjare och politiker på Forum på Stora torget. En skara med rådighet över 7 000 arbetstillfällen i kommunen. Workshopen handlade om hur vi kan bli bättre på att ta tillvara våra resurser och hitta kompetens. Moderator Navid Modiri rivstartade med att intervjua Jonas Berg, ICA-handlaren från Södertälje som blev Årets europé 2016 för sitt ihärdiga integrationsarbete.

- Alla borde fundera på hur man själv skulle fungera om man hamnade i en situation att komma till ett annat land. Det känns meningsfullt att bidra till att människor får jobb. Många nyanlända lider och tappar självkänslan. Jag skulle önska att vi kunde hjälpas åt med att nå arbetsgivare och få dem att våga ta in lärlingar och praktikanter. Med jobb och språk börjar integrationen, förklarade Jonas.

Workshopen inriktades på frågorna Vad kan andra hjälpa mig med för att jag ska kunna rekrytera och Vad kan jag göra själv? där alla deltagare fick surrad i bikupor. Många goda exempel gavs, exempelvis öppna sinnet och våga tänka annorlunda, hitta metoder för tidig fungerande samverkan mellan stat, kommun och näringsliv och inspirera fler till nyföretagande bland annat.

Här kan du läsa mer.

Ägarna till Lasätter gård

Lasätter gård fick under Forumdagarna ta emot kommunens hedersdiplom för lyckat integrationsarbete. Motiveringen lyder: 

Lasätter gård visar på stort engagemang för att integrera nyanlända i Sverige. De prövar nya vägar genom att bland annat anordna julmarknad med tema Möte och Mångfald. Där förenar de olika kulturer genom att bjuda sina besökare på svensk julkänsla blandad med mat och smaker från andra länder. Detta visar även på ett kreativt sätt att utveckla en mötesplats mellan landsbygd och stad.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-14