Försök med sex timmars arbetsdag på äldreboenden

Ett försök med sex timmars arbetsdag ska genomföras inom äldreomsorgen i Nyköpings kommun.

Försöket ska visa på betydelsen av förkortad arbetstid för personal som arbetar på äldreboende samt betydelsen för jobb och ekonomi.

- Kompetensförsörjningen inom vårdyrkena är en stor utmaning för kommunen, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP). Det ska bli spännande att se om arbetstidsförkortning kan vara ett sätt att både förbättra arbetsmiljön och höja yrkets attraktivitet,

Två kommunala äldreboenden samt två likvärdiga referensverksamheter kommer att ingå i försöket. Arbetstiden förkortas till sex timmar per dag för personal som arbetar heltid samtidigt som personalen har kvar sin heltidslön.

- Jag är stolt över att vi tar tag i den här utmaningen som kan betyda mycket för personalens arbetsförhållanden, säger kommunalrådet Nicklas Franzén (V).

Mål med sex timmars arbetsdag:

• Mer ork för medarbetarna när det gäller jobb och fritid och tid för återhämtning

• Minskad kostnad för sjuklön

• Minskad sjukfrånvaro

• Förbättrad hälsa för medarbetarna

• Minskning av arbetsskador och tillbud

• Ökat samarbete

• Medarbetarna ska bli mer nöjda med arbetet

• Kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare

- Försöket med sex timmars arbetsdag bidrar till att Nyköping blir en attraktivare arbetsplats och att det blir enklare att rekrytera medarbetare till de viktiga jobben inom äldreomsorgen, säger Veronica Andersson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden (S).

Mätningar av effekten görs innan, under och efter försökstiden på försöksboendena och vid referensverksamheterna. Resultaten redovisas när försöksperioden är avslutad.

Enligt förslaget som nu går fram för beslut i kommunstyrelsen 6 november ska försöket pågå under 1,5 år med start 1 mars 2018.

 

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-30
Sidansvarig: Lars Göran Bergman