Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Förslag till Kulturskola i Nyköping

Musikskolan ska utökas till en Kulturskola med fler konstarter än musik, enligt ett förslag som kommunstyrelsen beslutade om på sitt sammanträde den 30 januari. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige (KF) som tar ställning till det på sitt sammanträde den 14 mars.

Förslaget innebär att Musikskolan i Nyköping ska utöka sin verksamhet och bli en Kulturskola. Eleverna kommer att kunna välja musikundervisning men också flera andra konstarter. Ännu är det inte beslutat vilka inriktningar det ska handla om, det ska arbetas fram under våren 2017.

Totalt satsas tre miljoner under 2017

Musikundervisningen i sig får också mer pengar för att utöka verksamheten, för att kunna välkomna fler av de 400 elever som nu står i kö. Totalt satsar Nyköpings kommun tre miljoner kronor under 2017 på att stärka musikundervisningen och att omvandla Musikskolan till en Kulturskola. Det är utöver det vanliga anslaget till Musikskolan.

- Det är här en fråga vi jobbat med länge politiskt, eftersom vi vet att det finns önskemål från barn och föräldrar kring undervisning i fler konstarter. Musikskolan driver en fantastisk verksamhet och om förslaget går igenom i KF ser vi fram emot att se den verksamheten växa, säger Carina Wallin, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Information till föräldrar och elever under våren

Kulturskolan ska slå upp portarna i nuvarande Musikskolans lokaler när höstterminen 2017 startar, enligt förslaget. Under våren ska intagning och kösystem ses över för att passa den utökade verksamheten. Senare i vår kommer det att finnas information till elever och föräldrar kring vilka konstarter som kommer att erbjudas och hur ansökan går till.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att ha det politiska ansvaret för Kulturskolan och precis som idag ska verksamheten finnas inom kommunens division Barn Utbildning Kultur. Mattias Dahlström som är rektor för Musikskolan kommer att bli rektor för Kulturskolan enligt förslaget.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Axel Wevel (C) på ytterligare beredning av ärendet, dock utan att få gehör för detta.

Kontakt

Carina Wallin
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 89 83

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-14
Sidansvarig: Anna Malm