Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fler bostäder för nyanlända i höst

Det är svårt för Nyköpings kommun att ta emot så många nyanlända för bosättning under våren 2017, men vi hoppas kunna ta emot fler till hösten.

Så skriver kommunalrådet Urban Granström i ett brev till Migrationsverket.

Nyköping ska enligt bosättningslagen ta emot 135 nyanlända under 2017.

- Nyköping har stor inflyttning i övrigt – totalt ökade kommunen med 662 invånare under 2016 – vilket gör boendesituationen extra ansträngd, skriver han. Nyköpings kommun har ambitionen att klara av statens uppdrag kring bosättning, men vill informera Migrationsverket att det för närvarande ser svårt ut att att klara uppdraget till fullo under första halvåret 2017. Men vi hoppas kunna ta emot fler till hösten.

Kommunledningen har gett kommunens fastighetsförvaltning i uppdrag att bygga hyresrätter så snabbt som möjligt. Dessa kommer att stå klara under hösten 2017.

Nyköpings kommun ber därför om anstånd med att ta emot anvisningar till hösten 2017 då nya lägenheter står färdiga och det ska vara möjligt för kommunen att ta emot personer med permanent uppehållstillstånd enligt de av länsstyrelsen fastställda anvisningstalen.

- Det kan då dessutom ske på ett sådant sätt som är långsiktigt hållbart både för kommunen och framförallt för de människor som ska starta om sina liv efter att ha fått uppehållstillstånd i Sverige, skriver Urban Granström.

För att bemöta den ansträngda bostadssituationen har byggandet i kommunen ökat betydligt 2016. Under året påbörjades byggnation av 283 lägenheter jämfört med 128 året innan. Kommunen fortsätter att verka för ökat byggande på både kort och lång sikt.

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-19
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman