Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Ersättningar klara för räddningspersonal i beredskap

Arbetsgivaren har nu presenterat den ersättning som gäller från 1 maj när det nya kollektivavtalet för räddningspersonal i beredskap, RiB 17, träder i kraft. Ersättning för fysträning och dubblerad ersättning för vakanspass är det som arbetsgivaren ger för att kompensera utfallet av det centrala avtalet.

- I det centrala avtalet finns det inga förutsättningar för lokala överenskommelser som gynnar alla. Det som återstår då är ensidiga arbetsgivarbeslut och det har vi presenterat för våra medarbetare, säger Patrik Kullman, räddningschef.

Det som arbetsgivaren presenterat är ersättning för fysträning två arbetstimmar/månad enligt RiB 17, vilket motsvarar en ersättning på ca 3 900 kr/år. Ersättningen betalas ut varje månad till samtliga medarbetare som haft minst ett beredskapsdygn under månaden.

Därutöver höjs ersättningen för vakanspass med 100 procent, från 200 kronor till 400 kronor per beredskapsdygn. För att man ska få ersättning för vakanspass förutsätter det att man ska ha fullgjort sin egen kvot av schemalagda pass.

- Det här tillsammans med det centrala avtalet är det vi kan erbjuda. Det kommer inte att bli några fler arbetsgivarbeslut om ytterligare ersättningar, säger Patrik Kullman.

Lösningar för att hålla beredskap efter 1 maj

I dagsläget har 42 medarbetare sagt upp sig inom Sörmlandskustens räddningstjänst, 22 st i Trosa, 13 i Oxelösund och 7 i Gnesta. För närvarande arbetar ledningen med olika lösningar för att kunna hålla beredskap efter 1 maj.

- Det finns ingen anledning till oro. Vi kommer att ha beredskap på alla orter som vi har idag. Däremot kan det initialt innebära förändringar i till exempel larmplaner och insatstider, säger Patrik Kullman.

Senast den 22 februari ska de medarbetare som sagt upp sig lämna besked om de vill återta sin uppsägning.

- Jag hoppas viljan att hjälpa till är större än besvikelsen över avtalet. Det är naturligtvis upp till varje enskild individ att ta ställning men jag hoppas att de kommer tillbaka till oss, säger Patrik Kullman.

Under tiden startar rekrytering av nya medarbetare för att fylla vakanser.

Fakta om RiB 17

Det centrala avtalet, RiB 17, är förhandlat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta, Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision. Avtalet träder i kraft 1 maj 2017.

Förändringar i RiB 17 jämfört med RiB 15:

  • Timersättning i stället för veckorersättning
  • Bilersättningen inbakad i höjd beredskapsersättning
  • Ob-ersättningen inbakad i höjd timersättning för larm
  • Storhelgsersättning även pingstafton och pingstdag
  • Förändrad semesterersättning

Ytterligare information om det nya avtalet finns på skl.se.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-17
Sidansvarig: Helena Vesterlund