Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Demokratiberedningen möter skolelever

I dag den 31 mars träffade demokratiberedningen i Nyköping elever och elevråd på Nyköpings högstadium, Omega för att prata om demokrati, barns rättigheter och jämställdhet.

Rektor Peter Sund startade upp dagen med att prata om skolans arbete med demokrati, elevbestämmande och elevinflytande. Därefter tog Kommunfullmäktiges ordförande Ylva Franzén över och berättade lite om demokratiberedningen och dess uppdrag. Hon presenterade även upplägget för dagen och varför de är på skolan. Hon presenterade Omar Hassan, ordföranden i Ungdomsfullmäktige, som berättade om deras arbete och funktion i kommunen.

Under skolans lunchtider, 11-13, fanns politikerna från demokratiberedningen tillsammans med representanter från Ungdomsfullmäktige vid matsalen och cafeterian för att mingla och prata med eleverna.

Ylva Franzén, Kommunfullmäktiges ordförande och Ludvig Cronhielm, styrelseledamot i Ungdomsfullmäktige. 

Klockan 13 var det dags för demokratiberedningen att sätta sig ner med skolans elevråd för att föra dialog runt politik, demokrati och andra sakfrågor som de tycker är särskilt viktiga.

För Ludvig Cronhielm är det första mandatperioden i Ungdomsfullmäktige, han är elev i årkurs 8 på Kunskapsskolan:

- Dagen har varit intressant. Det är viktigt för oss att komma ut och träffa elever i grundskolan och berätta om vårt arbete. Vi har haft många intressanta diskussioner, som till exempel vad vi i Ungdomsfullmäktige gör. Att vi har tagit fram motioner som gått igenom, så som grafittiväggen i hamnen. Vi har just nu skickat in en motion till Kommunfullmäktige om en trampolinpark. 

Ylva Franzén som arbetat aktivt med demokratifrågor i Nyköping i över 20 år berättar att förväntningarna på dagen har införlivats:

- Vi ville träffa ungdomar och få reda på deras tankar och idéer. Redan i aulan under vår presentation fick vi frågor vilket kändes som en positiv start. Sen har vi minglat i cafeterian, svarat på frågor och träffat elevrådet. Den här dagen har vi diskuterat fram i Demokrati- och jämställdhetsföreningen (demokratiberedningen) och vi känner oss mycket nöjda. 

Mingel i cafeterian på Omega. 

Faktaruta demokratiberedningen

För att skapa ett brett diskussionsforum och följa och utveckla kommunens arbete med demokratifrågor har Nyköpings kommun inrättat en demokratiberedning.

Demokratiberedningens fokus är bland annat att verka för att fler medborgare ska bli delaktiga i det demokratiska samtalet, att verka för att höja valdeltagandet och stärka förtroendet för det demokratiska systemet samt att utveckla medborgardialogen och medborgarinflytandet med ett genusperspektiv.

Demokratiberedningen är inte ett beslutade organ utan har endast en informations- och samverkansfunktion.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-31
Sidansvarig: Annika Broman