Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Cigarettfimpen det vanligaste skräpet i Nyköping

I Nyköping är fimpen det allra vanligaste skräpet som slängs på gatan. Och fimparna som slängs tar inte bara långt tid att bryta ned, de är också giftiga för naturen. 

Enligt Håll Sverige rent slängs så mycket som 1 miljard fimpar på landets gator och torg varje år. Och cigarettfimpar är giftiga. Filtret är gjort av ett slags plast där en del av tobakens farliga ämnen fastnar vid rökning. Dessa ämnen är farliga för naturen, de innehåller bland annat kadium. Det tar mellan ett och fem år för naturen att bryta ned en fimp. 

Foto som visar hur marken vid busstation såg ut direkt efter städning. Marken är fri från fimpar.

Bilderna är tagna vid busstationen i Nyköping. De första är tagna direkt efter en städning, det är fimpfritt och rent. 

Foto som visar marken vid busstation en vecka efter senaste städningen. Marken är till stora delar täckt av fimpar.

De sista bilderna visar samma plats en vecka senare, utan att någon städning gjorts på platsen. Mängder av fimpar ligger slängda på området.

I Nyköping är cigarettfimpar det vanligaste skräpet på stadens gator. En undersökning från 2015 visade att över 60 procent av allt skräp är just fimpar.

I februari i år fotades området runt busstationen precis efter städning och sedan en vecka senare, innan nästa städning. Resultatet visar att mängder av cigarettfimpar hinner slängas vid och omkring hållplatserna under en veckas tid. Trots att det finns soptunnor nästan vid varje busshållsplats på busstationen.

Helena Göransson är chef för städpatrullen i Nyköpings kommun. Hon är bekymrad över den stora mängd fimpar som slängs i staden. Hon vittnar om att fimpen som skräp är svår och kostnadskrävande att plocka. Det är svårt att veta hur man kan bli av med problemet men ett sätt är givetvis att ha fler askkoppar i utemiljön. 

– Vi kommer inom kort att sätta upp ytterligare askkoppar vid busstationen och på Östra Storgatan. En del av soptunnorna har dessutom askkopp i locket, säger Helena.  

Men för att komma till rätta med nedfimpningen tror hon att det behövs mer än askkoppar.

– Kunskapen om att fimpar är giftiga tror jag inte alla har. Det är nog där man måste fokusera. Precis som med snus är det vanligt att fimpar hamnar i dagvattenbrunnarna och på så sätt transporteras ut i vattendrag och sjöar. På sikt är det förödande för djur och natur, säger Helena

Den enskilda fimpen är individens ansvar. All nedskräpning är förbjuden, enligt Miljöbalken. Miljöbalken är vår lagstiftning för att skydda människors hälsa och miljön.

Källa: Håll Sverige rent, http://www.hsr.se/fakta/varsta-skrapet-fimpen

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-16
Sidansvarig: Malin Brunelius