Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Besöken ökar på Kommunservice Brandkärr

Under 2016 hade Kommunservice Brandkärr 3 440 besökare som sökte hjälp med samhällsvägledning. Det är en ökning med ca 1 000 personer sedan 2014.

Till Kommunservice Brandkärr kommer nyanlända som behöver hjälp med att förstå hur det svenska samhället fungerar och få svar på frågor om sjukvård, utbildning, boende och äldreomsorg. De kan även få hjälp med att läsa brev från myndigheter eller att fylla i blanketter.

För många som helt nyligen fått uppehållstillstånd är det viktigast att få kontakt med arbetsförmedling och att komma igång med att studera svenska. Då fungerar samhällsvägledarna på Kommunservice Brandkärr ofta som en bro mellan olika verksamheter. Den stora bristen på lägenheter gör att många bor inneboende eller i andra hand. Samhällsvägledarna hjälper till med att visa hur man ställer sig i bostadskö på nätet, letar efter bostäder bland annonser och använder Bo-torget på kommunens webbplats Bo i Nyköping.

– Vi arbetar efter principen "hjälp till självhjälp" då våra besökare har ett behov av att lära sig mer om samhället på ganska kort tid för att kunna etablera sig här. Utöver detta har vi även språkvänsinformation, språkvänsmatchningar och nätverksmöten i vår lokal. Röda Korsets lånar dessutom vår lokal en gång i veckan för språkcafé. Det betyder att det är fler personer som kommer till oss av andra anledningar än samhällsvägledning, säger Helena Karlsson, chef för Kommunservice Brandkärr.

På Kommunservice Brandkärr arbetar Fatima Hussein, Mahad Shejkh Abdirahman, Habiba Dimassi, Najet Al-Ameri och Helena Karlsson. Tillsammans talar de sex språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigriña och spanska. De är också med och organiserar nätverksträffar mellan bostadsföretag, polis, räddningstjänst, skol- och förskolepersonal och personal från familjecentralen, ungdomsstödjare och integrationssamordnare för ett tryggare Brandkärr.

– Vi träffas en gång i månaden för att stämma av läget, vad som är på gång, hur vi gemensamt kan arbeta för och tillsammans med människorna som bor i Brandkärr. Genom att träffas regelbundet hittar vi ofta på olika sätt att hjälpa varandra i vardagsarbetet och ger varandra stöd och motivation, säger Helena Karlsson.

Populärt med språkvänner

Genom språkvänner får nyanlända svenska vänner och svenskar får lära känna någon från ett annat land. Sedan starten 2014 har cirka 220 par matchats ihop baserat på intressen, erfarenheter, ålder, familjesituation och individuella önskemål. Just nu finns det 340 personer som vill vara språkvän och 365 som vill ha.

– Vi behöver fler män i alla åldrar och fler ungdomar, både killar och tjejer, säger Helena Karlsson.

Läs mer om språkvän. Där kan du också anmäla ditt intresse för att bli språkvän.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-23
Sidansvarig: Helena Vesterlund