Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Tipsen till små- och nyföretagare om affärer i Ostlänkens spår

Den 20 mars är tillfället för dig som vill veta hur små- och nyföretagare ska kunna dra nytta av projekt Ostlänken. Klockan 18-19.30 bjuds du in till Galleri Fiskhuset, Bryggeriet, Behmbrogatan 11 B i Nyköping för att höra mer om de möjligheter som väntar.

Bakom inbjudan står NyföretagarCentrum, Almi Företagspartner, Nyköpings kommun och Östsvenska Handelskammaren. Huvudtalare är Anna Lövheim på Östsvenska Handelskammaren som ger en inblick i hur bygget kommer att påverka branscherna de närmaste tio åren. Det är då banan mellan LInköping - Södertälje ska byggas. 

Kringservice som mat, boende, fritidssysselsättning och kulturarrangemang är bara en liten del av allt det som kommer att efterfrågas i kölvattnet efter upphandlingarna som kommer att sysselsätta väldigt många företag och personer. Det handlar också om att förbereda sig för att ha rätt kompetens i företaget.

Maria Karlsson, näringslivschef i Nyköpings kommun medverkar och berättar vad som händer konkret i kommunen när Ostlänken planeras och byggs.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-07