Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Andra vägar och nya busshållplatser i centrala Nyköping

Busslinjerna i centrala Nyköping kommer att dras om inom några år enligt förslag till Kommunstyrelsen 6 mars 2017. Rakare väg för bussarna tillsammans med nya busshållplatser ska göra bussresorna mer effektiva enligt förslaget.

Nya busshållplatser vid Teatern, Stora torget och Gripsholmsparken

Flera alternativ för nya sträckningar har utretts och förslaget som ska upp för beslut gör det enklare att åka till centrala Nyköping i och med nya hållplatser vid Teatern och Västra viadukten, Stora torget och Gripsholmsparken. Busstrafiken blir synlig från flera delar av centrum och bidrar till liv och rörelse under en större del av dygnet. Man når också både Väster och Öster lättare enligt förslaget. De nya sträckorna är till stor del förlagda till större vägnät med god framkomlighet för busstrafik som ger kortare körtider.

Fler resande ger tätare bussturer

Det bor många människor i centrala Nyköping redan idag. Samtidigt både byggs och planeras det för fler bostäder i centrum, vilket gör att ännu fler kan bo centralt. Ju fler som åker med bussen, desto mer ökar möjligheterna för en attraktiv kollektivtrafik: tätare bussturer och hållplatser som är lätta att nå.

Förändringar genomförs tidigast 2019

Förändringarna av kollektivtrafikstråken sker i sin helhet först när Nyköpings resecentrum är på plats. De tidigaste förändringarna kan ske i augusti 2019 efter upphandling av kollektivtrafiken.

De stora skillnaderna mellan dagens busstrafik och förslaget är att bussar inom några år kommer att stanna vid Stora torget samt att stråket mot Arnö använder Järnvägsgatan permanent. En ny hållplats på Hamnvägen vid Fruängskällan ersätter tidigare hållplats på Brunnsgatan vid Nyköpings hus och ger även god tillgänglighet mot områdena sydost om nuvarande busstation.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-01
Sidansvarig: Annica Nilsson