96 nya bostäder planeras på Brandholmen och i Bryngelstorp

Ett förslag om att bygga 96 nya lägenheter på Brandholmen och i Bryngelstorp är på väg fram för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 6 mars.

Förslaget innebär att kommunen beställer sex hus som levereras nyckelfärdiga på 5-8 månader. De ska byggas på Flygrakan på Brandholmen och i kvarteret Havsörnen på Ängstugevägen i Bryngelstorp.

Husen blir i två och tre våningar med lägenheter på 1-3 rum och kök med en hyra på 3 200 – 8 400 kr/månad. Det blir 72 lägenheter på Brandholmen och 24 lägenheter i Bryngelstorp.

Ett antal av lägenheterna går till den öppna bostadsmarknaden genom Nyköpingshems kö. Resten av lägenheterna kommer att gå till det uppdrag som kommunen har när det gäller bostäder för flyktingar och andra särskilt anvisade.

Svensktillverkade hus

Upphandling föreslås ske av modulbyggda hus inom ramen för SKL-Kommentus upphandlade ramavtal. Husen tillverkas i Småland och uppfyller Boverkets gällande byggregel (BBR).

Stort behov av bostäder

Kommunen har ett bra samarbete med både privata fastighetsägare och Nyköpingshem för att lösa behovet av bostäder. Men idag är behovet betydligt större än vad som kan lösas på den öppna bostadsmarknaden.
Nyköpings kommun tvingas hyra hotellrum och rum på vandrarhem för att kunna lösa kommunens lagliga ansvar för bostadsförsörjning. Det är både ett dyrt sätt att kunna erbjuda bostad och ofta en mycket dålig lösning för de boende.

- Det är högt tryck på bostadsmarknaden i Nyköping. För att utöver den inflyttning vi redan har också klara det ansvar vi har enligt bosättningslagen måste vi hitta nya lösningar. Jag tror på det här förslaget med svensktillverkade hus som håller god kvalitet. För de boende blir det en stabilare situation, säger Urban Granström, kommunalråd.

Vad händer nu?

Förslaget innebär att Kommunfastigheter får i uppdrag att projektera markarbeten och via SKL-Kommentus upphandla huskroppar för flerbostadshus.

I uppdraget ingår också att sammanställa och skicka in planbeskedsansökan för ändring av detaljplanen för området Brandholmen 2:1, den så kallade Flygrakan.

Kommunfastigheter ska enligt förslaget återkomma till kommunstyrelsen med underlag för beslut om finansiering och start av byggandet av bostadshus.

Kontakt för frågor:

Urban Granström
Kommunalråd
Nyköpings kommun
Tfn 073-773 79 83

Mikael Karlsson
Fastighetschef Kommunfastigheter
Nyköpings kommun
Tfn 073-662 23 46

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-27
Sidansvarig: Anna Malm