Vi gillar hus – inventeringen är färdig!

Vad vet du om ditt hus? Om du bor i centrala Nyköping kan du nu ta reda på till exempel byggnadsår, arkitekt, vad huset har används till och vilket kulturhistoriskt värde byggnaden har. I kommunens kartsystem hittar du information och bilder med några enkla klick.

Inventeringen av bebyggelsen i Nyköpings centrala delar är nu klar. Nästan 1000 byggnader har inventerats och information om byggnadsår, karaktärsdrag och annat finns i Nyköpings kommuns kartsystem

Försäkringskassan klassas som "särskilt värdefull"

Lite överraskande är kanske att den byggnad vi kallar Försäkringskassan i hörnet Östra Rundgatan/Skjutsaregatan har klassats som "särskilt värdefull byggnad".

Huset vi kallar "Försäkringskassan" i hörnet Östra Rundgatan/Skjutsaregatan. Foto: Sörmlands museum

Färgkod ger klassning

Husen inom det inventerade området har färgsatts där blått innebär "särskilt värdefull byggnad", grönt "utpekat kulturhistoriskt värde" och gult "ej utpekat kulturhistoriskt värde".

- Klassningen ger automatiskt inget skydd för byggnaden utan är mer en signal om att man ska ta särskild hänsyn när man ska bygga till eller ändra fasad. Vår förhoppning är också att ägare och boende ska bli extra stolta över sina fina byggnader, förklarar Henrik Haugness Planeringschef Nyköpings kommun.

Husen har fotograferats och bedömts

Sörmlands museum har under hösten 2015 och våren 2016, på kommunens uppdrag, fotograferat, bedömt och klassat husen i centrala Nyköping i tre nivåer med utgångspunkt i det kulturhistoriska värdet. Nyköpingsbor uppmuntrades att själva vara med och berätta något om sitt hus.

Östra bergen – Ringvägen – Kungsgatan - Hamngatan

Uppdraget handlade om att ta reda på vad husen i området på och kring Östra bergen fram till Ringvägen, samt kvarteren mellan Kungsgatan och Hamngatan kunde berätta. Ett hus eller en miljö är en fysisk länk till vår historia och de som levt före oss och kan därför ge många ledtrådar till hur vi levde förr. En byggnads kulturhistoriska värde avgörs av flera faktorer, bland annat i vilken tid, vilket sammanhang och för vem uppfördes den och hur är detta synligt idag.

Underlag för bygglovshantering och planering – men också för nyfikna

Inventeringen kommer att fungera som underlag för kommunens bygglovhantering och planering och det är en uppdatering av den äldre kulturhistoriska inventeringen från 1979.

Klicka på kartan

Den största vinsten är nog ändå att alla som vill kan gå in i kommunens kartsystem och på en karta klicka på det hus de är nyfikna på. Här finns mycket intressant lokalhistoria för den intresserade. Vet du till exempel var ANA:s första bilmonteringsfabrik uppfördes 1937 eller hur många lasarett som har funnits i Nyköping? Här hittar du kartan: Nyköpings kommuns kartsystem

I kommunens kartsystem finns flera olika lager du kan välja för att få fram olika typer av information. Välj "Byggnadsinventering Centrum" om du vill veta mer om de inventerade  husen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-06-28
Sidansvarig: Annica Nilsson