Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nyköpings kommun breddar regeringens satsning på höjda lärarlöner

Skolverket delar ut 3 miljarder i statsbidraget ”Lärarlönelyftet”. Nyköping har blivit beviljade drygt 13 miljoner kronor, vilket innebär att över 300 medarbetare inom Barn Utbildning Kultur får höjda löner. Dessutom skjuter Nyköpings kommun till mer pengar till nästa års lönerevision i en extra lönesatsning för lärare. 

Regeringen vill öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Lärarlönelyftet är en satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger (läs mer på Skolverket.se). I Nyköpings kommun är löneökningen ett permanent påslag på grundlönen för de medarbetare som ges lärarlönelyftet. Den genomsnittliga löneökningen är 2500 kr, vilket innebär att det enskilda påslaget för respektive medarbetare kan variera.

- Det har varit en komplex process att på ett bra sätt fördela det här statsbidraget. Vi har många duktiga lärare och förskollärare som uppfyller kriterier i statsbidraget. Det känns ändå bra att vi har strävat efter att så många som möjligt av våra legitimerade medarbetare får bidraget och att vi som kommun har valt att permanenta den nya löneökningen. Det känns som ett strategiskt rätt val, säger Anna Thörn, divisionschef.

Extra medel i lönerevision 2017

Divisionsledningen på Barn Utbildning Kultur ser att statsbidraget skapar utmaningar och spänningar inom lärarkollegiet och har fört diskussion med kommunledning och politik kring detta. Kommunledningen har tillsammans med politik därför tagit beslutet att skjuta till 2 miljoner kr till nästa års lönerevision. Den extra satsningen ska i riktas till de som inte har fått del av den statliga lärarlönesatsningen.

Nyköpings kommun har de senaste åren satsat på att öka lärarlönerna.

- Vi har satsat extra på lärarnas löner under flera år i Nyköping. Nu väljer vi dessutom att bredda regeringens satsning på Lärarlyftet så fler får högre lön, säger Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt för media

Anna Thörn, divisionschef Barn Utbildning Kultur
Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-03
Sidansvarig: Robert Karlsson