Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nya tåg- och busstidtabeller från måndag 12 december

Flera satsningar görs på tågtrafiken från och med nu i december 2016. Tågtrafiken utökas mellan Nyköping och Stockholm till timmestrafik under vardagarna. Samtidigt utökas trafiken lördagar och söndagar till totalt sju avgångar per riktning och dag.

För dig som reser på sträckan Nyköping - Stockholm tillkommer det tre nya avgångar i vardera riktningen på vardagarna. Det blir timmestrafik under stor del av trafikdygnet och några av dagens luckor täpps till. En morgontur från Stockholm till Nyköping ersätts med tågbuss.

Körtiderna påverkas

Stora delar av trafiken på Nyköpingsbanan körs på enkelspåret mellan Norrköping – Nyköping – Järna. När trafiken nu utökas från Stockholm på morgonen mot Nyköping påverkas körtiderna för tågen i båda riktningarna. De önskvärda körtiderna och tidslägena kan inte alltid uppfyllas och påverkas också av trängseln på spåren in och ut från Stockholm. Vissa befintliga tåg får därför nya tider.

Buss ersätter tåg från Stockholm kl 07:59

I och med skiftet har det blivit en lucka på grund av fordonsbrist för tågtrafiken mellan Stockholm och Nyköping mellan kl 06:55 och kl 08:40. Kollektivtrafikmyndigheten har tillsammans med Trosa, Nyköpings kommun och Landstinget Sörmland jobbat fram en lösning som innebär att det från och med måndag 12 december istället finns en förbindelse från Stockholm med så kallad SJ Tågbuss, som inte innebär längre restid än med tåg.

Kl 07:44 kan man åka med SJ Regionaltåg 259 från Stockholm (tåget gör inte uppehåll i Flemmingsberg). Sen får man kliva av i Södertälje kl 08:02 och ta SJ Tågbuss kl 08:10 som är i Nyköping kl 08:55. Bussen går direkt från Södertälje till Nyköping. Den nya förbindelsen finns inlagt i biljettsystemet och pendlingsbiljetter med mera gäller.

Förändringar i busstrafiken

Linje 1 i Nyköping får utökad körtid på delen Harg-Bussterminalen under högtrafiktid bland annat på grund av köbildning i trafiken som gör att bussen försenas. Mindre justeringar görs på linje 515 och linjerna 710 och 805 utifrån de nya tågtiderna.

Läs mer om tågtider på SJ:s webbplats och om busstider på Sörmlandstrafikens webbplats.

Läs mer om framtida förbättringar i tågtrafiken.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-12-09
Sidansvarig: Annica Nilsson