Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nya priser och smartare reskort på bussen i höst

Den 1 oktober 2016 inför Sörmlandstrafiken ett nytt biljett- och betalsystem. Systemet innebär en rad smarta förbättringar men också förslag på en ny prissättning.

Förslag på nya priser

Överlag innebär förslaget för biljettpriset en prissänkning. Pendlare och de som reser till eller från landsbygden får en minskad kostnad. Ett månadskort som gäller för resor i hela Sörmland föreslås följa priset för ett månadskort i Stockholms län, det vill säga just nu 790 kronor. Idag kostar ett kort som är giltigt i hela länet 1 300 kr. För ungdomar och studenter föreslås priset för länskortet bli 520 kr att jämföra med dagens pris på̊ 650 kr för ungdomar upp till 20 år. Ett 30-dagars kort gällande en zon kommer att kosta 560 kronor för vuxen och 370 för ungdomar och studenter. Samtliga kort är giltiga på buss och tåg inom Sörmland.

En enkelbiljett som köps på bussen för resor i stadstrafiken ökar i pris, från i dag 26 kronor till 30 kronor, men den nya enkelbiljetten är giltig i ett mycket större område än idag. Att köpa biljetten i förväg, via appen eller genom att ladda reskassa på sitt reskort via nätet, kostar dock 24 kronor för enkel resa i stadstrafik. Det kommer också att erbjudas dygnsbiljett, som gäller antingen 24 eller 72 timmar.

Ungdomar upp till 20 år samt studenter upp till 26 år föreslås få sänkt biljettpris som kostar två tredjedelar av ordinarie pris på samtliga biljettyper. I nuvarande system betalar ungdomar upp till 20 år halva priset. I det nya systemet utökas alltså gruppen att gälla fler men med något mindre sänkning av priset. Barn upp till 7 år föreslås som idag, resa avgiftsfritt tillsammans med en betalande resenär.

Nyköping och Oxelösund blir en zon

Nyköping och Oxelösund bildar från och med 1 oktober en zon istället för dagens två zoner. Det blir alltså en minskad kostnad att resa mellan Nyköping och Oxelösund från 1 oktober.

Ett nytt reskort – med smarta funktioner

Det nya reskortet får ett antal smarta funktioner, till exempel kommer man bara behöva ett kort för alla resor med buss och tåg inom Sörmland. Biljetter som köps via en mobiltelefon kan dessutom läsas av på bussen och man kan ladda kortet med reskassa via nätet. Man kan även ladda på biljetter som gäller i SL-trafiken (Stockholms lokaltrafik).

Till hösten behöver man byta ut sitt nuvarande reskort mott ett nytt smart kort. Det kommer att arrangeras "kortbytardagar" inför den 1 oktober då Sörmlandstrafiken hjälper alla kunder med bytet.

Nya skolkort med tre resor per dag

De grundskole- och gymnasielever som har rätt till skolskjuts eller resebidrag enligt Nyköpings kommuns riktlinjer får ett skolkort (busskort) via Sörmlandstrafiken. För att det ska vara mer rättvist mot elever som inte har rätt till skolkort kommer skolkortet att vara giltigt för tre resor per dag, måndag till fredag under terminerna, till skillnad från idag då korten är giltiga samtliga dagar under terminen.

Beslut om förändringarna och taxorna fattas av medlemmarna i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Läs mer på Sörmlandstrafikens webbplats

Läs mer om det nya betal- och biljettsystemet, zonindelningen samt de föreslagna prisändringarna på www.sormlandstrafiken.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-04-22
Sidansvarig: Annica Nilsson