Kommunens vilja med Bullersta

Vi får en del frågor om Bullersta och vad Nyköpings kommun gör när det gäller ridskoleverksamhet där. Här ger vi en bild av vad vi vill och kan påverka.

Kommunen äger marken vid Bullersta och just nu är det konkursboet efter den gamla föreningen som arrenderar marken enligt ett arrendeavtal med ägaren. Vår vilja är att marken ska användas till ridskoleverksamhet för barn och unga men det krävs också att en del av stallarna och helst även ridhusen kan användas till det. Stallarna och ridhusen ägs av den nya ägaren.

Det finns idag en ponnyridskola vid Bullersta men avtalet mellan den och ägaren löper ut 31 juli. Här är det ägaren och ponnyridskolan som behöver ta beslut om eventuell fortsättning. Föreningen Nyköpings Hästsportklubb driver också frågan om att ponnyridskolan ska vara kvar.

Samtal förs

Nyköpings kommun för samtal med bland andra konkursförvaltaren, den nya föreningen Nyköpings Hästsportklubb, ponnyskolan och den nya ägaren av anläggningen vid Bullersta. I samtalen uttrycker vi vår vilja att det ska finnas en ridskoleverksamhet för barn och unga där. Senaste mötet med ägaren och konkursförvaltaren var i vecka 27, i början av juli. Ponnyskolan och den nya föreningen Nyköpings Hästsportklubb kommer att träffa kommunen igen under nästa vecka.

Kommunen kan till viss del stötta ridskoleverksamhet med föreningsbidrag, förutsatt att bidragen går till just en förening och att föreningen uppfyller kommunens krav för föreningsbidrag.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-07-18
Sidansvarig: Anna Malm