Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunen bygger cirkulationsplats i korsningen Lennings väg–Östra Rundgatan

Kommunstyrelsen beslutade den 18 april att en cirkulationsplats ska byggas i korsningen Lennings väg-Östra Rundgatan. Byggstart sker i maj och cirkulationsplatsen beräknas vara färdig i slutet av året.

– Ombyggnaden är en strategisk investering för att långsiktigt säkra framkomligheten för fordon på huvudvägnätet. Cirkulationsplatsen är också en åtgärd för att förbättra säkerheten för gående och cyklister, säger Magnus Pirholt, chef för gata, park, hamn i Nyköpings kommun.

Samtidigt som ombyggnaden sker kommer belysning sättas upp på gång- och cykelvägen längs Östra Rundgatan som förbinder Lennings väg med centrum. Två nya busshållplatser kommer att skapas i anslutning till cirkulationsplatsen. 

Under byggnationen kommer framkomligheten vid korsningen Lennings väg-Östra Rundgatan att begränsas något. Mer info om själva byggprojektet kommer inom kort på kommunens webbplats.

Dela med dig
Skriv ut