Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Förslag för att förbättra för cyklister och gående till Kommunstyrelsen 30 maj

Den 30 maj kommer Kommunstyrelsen ta beslut i en rad frågor som rör cyklister och gående. 

Den 30 maj kommer Kommunstyrelsen ta beslut i en rad frågor som rör cyklister och gående. 

Ett förslag handlar om att bygga en tunnel för gång- och cykeltrafik under Lennings väg mellan Tessinområdet och Rosvalla. Det behövs en trafiksäker passage och det skulle bli ett viktigt gång- och cykelstråk mellan centrum, Tessinområdet, högstadieskolan Alpha och Rosvalla. 

Illustration över tunneln

Illustrationen  visar hur tunneln under Lennings väg är tänkt att se ut. 

Ett annat förslag handlar om att anlägga två cykelparkeringar med tak och cykelpump, en på väster och en på öster. Detta skulle göras för att förbättra förutsättningarna för cykling i Nyköping.

Ytterligare ett förslag handlar om en ombyggnad av gångtunneln under järnvägen vid Östra Rundgatan. Förslaget handlar om en upprustning av tunneln och en ombyggnad av dess entréer för att skapa en trygg och tillgänglighetsanpassad gångpassade under järnvägen.

Ett förslag finns också om att anlägga gågata på delar av Fruängsgatan vid Teaterparken.

– Gågatan är tänkt att koppla ihop Västra viadukten med Västra Storgatan och skapa en attraktiv entré till Nyköping. Området kan på så sätt utvecklas till en mötesplats med möjlighet till både handel och andra aktiviteter, säger Magnus Pirholt, gatuchef i kommunen.

Samtliga åtgärder delfinansieras av statsbidrag då Trafikverket bedömer att åtgärderna bidrar till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet.  

Ta del av alla förslag i kallelsen till Kommunstyrelsen 30 maj.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-05-24
Sidansvarig: Eva Wahlberg