Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fler tågavgångar, nya tåg och bättre pendlarkort

Nu är avtalet klart som ger fler tågavgångar för Nyköping, helt nya tåg och bättre pendlarkort.

Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Östra Mellansverige som har tecknat avtal med SJ om att utöka trafikutbudet från december i år och införa ett nytt pendlarkort från och med hösten 2017.

- Det är väldigt glädjande att vi nu får 17 avgångar per dag mellan Nyköping och Stockholm, säger Urban Granström (S), kommunalråd i Nyköpings kommun. Det ger Nyköping ytterligare förutsättningar för att växa och gör oss mer attraktiva som bostadsort.

Steg ett i trafiksatsningen innebär att trafiken i december 2016 utökas mellan Nyköping och Stockholm till timmestrafik under vardagarna. Samtidigt utökas trafiken lördagar och söndagar till totalt sju avgångar per riktning och dag, vilket i praktiken innebär trafik varannan timme under helgerna både mot Stockholm och mot Norrköping.

Steg två genomförs preliminärt 2020 då Nyköping får 30-minuters trafik i rusningstid till Stockholm på morgonen och åter från Stockholm på eftermiddagen. Samtidigt utökas trafiken även till timmestrafik mot Norrköping.

Förbättringarna blir möjliga i samband med att Citybanan i Stockholm öppnas för SL:s pendeltågstrafik under 2017.

För att möjliggöra för fler att arbetspendla i Mälardalen och nyttja den satsning på kollektivtrafiken som görs införs nya pendlarbiljetter från hösten 2017. Den stora förändringen är att de nya pendlarbiljetterna kommer gälla på både regionaltåg och den trafik som bedrivs av bland annat SL, Sörmlandstrafiken och Östgötatrafiken.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-04-28
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman