Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Tobaksförebyggande arbete

Det viktigaste i det tobaksförebyggande arbetet är att påverka normer och attityder, minska efterfrågan och tillgängligheten på tobak samt erbjuda stöd till dem som vill sluta. Tobak kan vara en inkörsport till att pröva andra droger.

Därför är tobaksförebyggande arbete inte enbart en åtgärd för att minska konsekvenserna av själva tobaksbruket, det är även en insats för att minska bruk av andra droger.

Efterfrågan och intresset för tobak bland unga kan minska genom förändring av attityder och värderingar. Här har både hem, skola och fritidsverksamhet en stor betydelse. Föräldrar och övriga vuxnas förhållningssätt till tobak spelar stor roll. Det är också viktigt att låta ungdomar vistas tobaksfria miljöer.

Tobaksfri skoltid

Målet är att elever i Nyköpings kommun ska vistas i tobaksfria miljöer, där skolgårdarna är helt rök- och snusfria och där ett aktivt förebyggande arbete ger elever möjlighet att välja ett tobaksfritt liv.

I Nyköping har alla sex högstadieskolor tillsammans med socialtjänsten arbetat fram en gemensam plan för tobaksfri skoltid. Den säger vad som gäller för bruk av tobak på skoltid.

Planen beskriver också hur skolpersonalen ska hantera tobaksbruk bland elever och hur det förebyggande arbetet ska bedrivas på skolan.

Tillsyn och ålderskontroll hos tobaksförsäljare

För att minska tillgången till och den illegala försäljningen av tobak genomför kommunen tillsyn hos butiker som säljer tobak. Tillsynen omfattar bland annat kontroll av försäljningstillstånd, märkning av tobaksprodukterna, marknadsföring, exponering och skyltar om åldergräns för köp. Läs mer om vad som gäller kring försäljning av tobak

Då och då genomför inspektörerna så kallade provköpsstudier (kontrollköp) på tobak. Provköpsstudier innebär en kontroll av tobaksförsäljarens benägenhet att be ungdomar som vill köpa tobak om legitimation. Kontrollen syftar till att framkalla en diskussion och ett samtal om vikten av att hålla på 18-årsgränsen, för att följa tobakslagen och för ungdomars hälsas skull. Läs mer om kontrollköp här.

Läs mer

Läs mer om det drogförebyggande arbetet i Nyköpings kommun här

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-01
Sidansvarig: Emelie Nisu