Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Social sammanhållning

Social sammanhållning handlar om ett samhälle för alla. Ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till samhälls-institutioner, som kommunen.

Social sammanhållning är sedan 2016 ett prioriterat målområde för kommunen, vilket innebär att hela kommunen ska arbeta med detta.

Mål för social sammanhållning

Kommunens övergripande mål för social sammanhållning är:

  • Nyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållning.
  • Nyköping upplevs som en trygg kommun och strävar efter en god folkhälsa.
  • Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion.
  • Det är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar att röra sig i samhället på samma villkor som andra.
  • Att kunna påverka den vardag man är en del av som brukare eller anhörig är självklart. I förskola, skola och äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag.

En ny policy för social sammanhållning är under arbete.

Hur jobbar kommunen med Social sammanhållning?

Några exempel på hur kommunen arbetar med social sammanhållning är den nya högstadieskolan, matchning av språkvänner och att tillhandahålla tidsbestämda anställningar, praktik, arbetsträning och sysselsättning via Arbetsmarknadsenheten.

Forum för Integration och Social sammanhållning

Ett annat exempel är samtalsfestivalen Forum för Integration och Social sammanhållning  som kommunen arrangerar tillsammans med länsstyrelsen för andra året i rad.

Samtalsfestivalen äger rum i två dagar på Stora torget i Nyköping i september. Tongivande talare och opinionsbildare diskuterar inför publik vår tids stora frågor kopplade till integration och social sammanhållning. 

Läs mer om Forum Nyköping här

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-04
Sidansvarig: Åsa Valdemardotter