Tjänstegarantier

En tjänstegaranti i Nyköpings kommun beskriver vad du som medborgare kan förvänta dig av en viss kommunal tjänst, service eller verksamhet.

Uppföljning av tjänstegarantier genomförs årligen i samband med budgetarbetet. Tjänstegarantier finns inom följande områden:

Kommunstyrelsen

 Företagsrådgivning
 Tillgänglig planlagd mark
 Brandtillsyn
 Tillstånd brandfarlig vara

Barn- och ungdomsnämnden

 Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola

Bygg- och tekniknämnden

 Belysning
 Svarsmeddelande för bygglov
 Gaturenhållning
 Sandupptagning
 Vintervägunderhåll

Kultur- och fritidsnämnden

 Biblioteksbesök för alla sexåringar

Miljönämnden

 Miljö- och hälsa samt livsmedelsområdet

Socialnämnden

 Serveringstillstånd

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden

 Gymnasieutbildning
 Vuxenutbildning
 Arbetsmarknadsåtgärder

Vård- och omsorgsnämnden

 Kontaktpersonal
 Personalkontinuitet
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-09-19