Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Medborgarundersökning

Vad är din åsikt om äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på kontakten med kommunen? Det är frågor som ställs till 1 200 slumpvis utvalda medborgare i Nyköpings kommun av SCB. 

Nyköpings kommun beställer enkäten av SCB (Statistiska Centralbyrån) och den görs varje år som en del i kommunens kvalitetsarbete.

Medborgarundersökning 2017

Under hösten 2017 skickar SCB ut enkäten. Är du en av de 1 200 utvalda får du enkäten i ett brev med posten. Du kan sedan välja att fylla i den på papper eller på webbadressen som nämns i brevet. Dina svar är anonyma. Vi ber dig som får enkäten att svara eftersom svaren ger oss viktig information i den fortsatta förbättringen av Nyköping.

Medborgarundersökning 2016

De som svarade på enkäten 2016 fyllde i fasta svarsalternativ men det gick också att skriva fria synpunkter. Vi fick in 225 synpunkter fördelat på 138 personer, vilket är en minskning från 2015 (298 synpunkter fördelat på 179 personer). Ett stort tack till er som visat ert engagemang och avsatt tid till att ge oss dessa synpunkter!

Vi har läst alla synpunkter och de är spridda i kommunens verksamheter för att vara grund till förbättringsarbeten.

Vad de flesta synpunkter handlar om: 

  1. Styrning (39 synpunkter)
  2. Stadsmiljö (29 synpunkter)
  3. Trafik (26 synpunkter)
  4. Parkering (16 synpunkter)
  5. Cykling (16 synpunkter)

Bostäder, flyktingar, kultur och fritid, landsbygden, skola, återvinning, äldreomsorg och beröm är andra områden för synpunkterna. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-03
Sidansvarig: Maria Fredriksson