Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kvalitet i Nyköping

Vad tycker våra kunder om oss och hur står vi oss i jämförelse med andra kommuner? Här kan du se ett axplock av Nyköpings kommuns resultat i kvalitetsmätningar.

Med kvalitet menar vi att effektivt möta behov och fastställda krav. Behoven är brukarens, kundens eller medborgarens. Kraven är politiska beslut, lagar och förordningar.

Genom undersökningar, kvalitetsredovisningar, synpunkter och jämförelser arbetar vi systematiskt med kvalitet. De verktygen hjälper oss att se hur vår service fungerar och hur den kan förbättras för dig som medborgare.

Brukarundersökningar

För att få reda på vad de som använder våra tjänster tycker gör Nyköpings kommun brukarundersökningar. Exempel på undersökningar:

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Medborgarundersökning

Varje år ger Nyköpings kommun SCB i upprag att undersöka hur medborgare ser på oss som kommun.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver vår kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Här ser du Nyköpings resultat.

Kvalitetsredovisningar i förskola och skola

Nyköpings kommun mäter kvalitet i skolorna bland annat med en årlig kvalitetsredovisning som görs av alla skolor och förskolor. Skolorna redovisar här om eleverna klarar målen, antal personal per barn och personalens utbildning med mera. Du kan läsa kvalitetsredovisningen för varje skola på förskolornas och grundskolornas egna webbsidor. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-27
Sidansvarig: Maria Fredriksson