Felanmälan och underhåll

Här kan du göra en felanmälan om gator, gatlyktor, vatten, avlopp eller kommunala fastigheter/byggnader. Du kan också anmäla klotter eller skadegörelse. Din anmälan kommer att dokumenteras och skickas vidare till rätt person.

Vid akuta händelser - använd telefonen!

Ring Tfn 0155-24 88 00

Utanför kontorstid, SOS Alarm Jourtjänst på Tfn 08-454 22 03

Felanmälan-app

  • Appen heter Felanmälan Nyköpings kommun
  • Finns att ladda ner i Google play (Android) och Apple store (iOS).
  • Här anmäler du fel på belysning, fritidsanläggningar, gata/gång- och cykelvägar, grönytor, parker och torg, parkering och annat som rör det offentliga gaturummet.

Felanmälan för händelser som inte är akuta

  • Gator, belysning, parker & natur

Felanmälan - Gator, belysning, parker & natur

  • Vatten, avlopp, kommunala fastigheter

Felanmälan - Vatten, avlopp, kommunala fastigheter


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-25