Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Samarbete med Oxelösund

Nyköpings och Oxelösunds kommuner samarbetar för att ge sina medborgare bästa möjliga service genom att samordna vissa delar av verksamheterna.

I dagsläget samarbetar kommunerna inom:

  • Upphandling inom flera områden
  • IT
  • Löneadministration
  • Renhållningen
  • Vatten och Avlopp
  • Vissa tillståndsfrågor
  • Överförmyndarnämnd
  • Servicenämnd med ansvar för administration i några av kommunernas verksamheter som exempelvis löner och IT-drift
  • Oxelösunds kommun är en av fem kommuner som ingår i bevakningsområdet för Sörmlandskustens räddningstjänst

Gemensam strategi för samhällsutveckling

Nyköpings och Oxelösunds kommuner utvecklade redan 2006 en långsiktig strategi för att möta de möjligheter för tillväxt som utvecklingen i Stockholm och Mälardalsregionen ger oss. Strategin omfattar samhällsutvecklingen i vår del av regionen i form av utveckling av infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, markanvändning, boende, affärscentra och upplevelser.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2012-04-16
Sidansvarig: Palaemona Mörner