Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Personuppgiftsombudet

Inom vissa delar av den kommunala verksamheten behandlas personuppgifter. Det kan röra sig om barn- och äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, skola, räddningstjänst, miljöförvaltning eller liknande.

Personuppgifterna behandlas för att kommunen ska kunna ge god service och administrera våra tjänster. Läs mer om hur Nyköpings kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till exempel namn, personnummer, foto, hälsotillstånd med mera.

Personuppgiftsombudets uppgifter

  • Kontrollera att kommunens behandling av personuppgifter följer Personuppgiftslagen, Personuppgiftsförordningen och Datainspektionens allmänna råd.
  • Personuppgiftsombudet ska ge påpekanden vid brister, och om rättelse inte sker anmäla detta till Datainspektionen.
  • Allmänheten ska kunna vända sig till ombudet för att få information och hjälp.
  • De som arbetar med personuppgifter i kommunens verksamheter ska kunna få information och råd. 
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-18
Sidansvarig: Henrik Forslund