Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Ordningsföreskrifter

Föreskrifterna nedan gäller på samma sätt som övriga lagar. Det betyder att kommuninvånare och besökare är skyldiga att känna till och följa föreskrifterna och brott mot dem kan medföra straff.

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter ger kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmäna ordningen på offentlig plats. Det kan till exempel handla om nedskräpning, skadegörelse och klotter på offentlig plats är förbjudet.

Läs de lokala ordningsföreskrifterna

Bilaga 1 - Förbud för fyrverkerier

Bilaga 2 - Tillstånd för fyrverkerier

Bilaga 3 - Förbud för alkoholförtäring på offentlig plats

Bilaga 4 - Tillståndsplikt för ambulerande försäljning

Torghandelsföreskrifterna

Torghandelsföreskrifterna reglerar vad som gäller för den allmänna ordningen vid försäljning på kommunens torg, till exempel platser, tidpunkter och avgifter.

Läs torghandelsföreskrifterna

Föreskrifter för gångbanerenhållning

Föreskrifter för gångbanerenhållning reglerar fastighetsägares skyldighet att hålla rent och röja snö på gångbanorna.

Läs föreskrifterna för gångbanerenhållning

Kommunala hälsoskyddsföreskrifter

Kommunala hälsoskyddsföreskrifter reglerar bland annat krav på avloppsanordning, krav på tillstånd för djurhållning samt regler för tomgångskörning.

Läs de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-23
Sidansvarig: Anna-Karin Lindblad