Kommunens organisation

Kommunens förvaltning

Kommunens stymodell

Styrmodellen kallas beställar/utförarsystem. Det innebär att kommunens funktion, att beräkna och dimensionera invånarnas behov av kommunala tjänster, hålls skild från funktionen att producera tjänsterna.

Kommunens koncernföretag

Bolag

Andel i %

 Stadshuset i Nyköping AB

100

 - Gästabudstaden AB

100

 - Nyköping Vattenkraft AB

100

 - Nyköpingshem AB

100

 - - Nyköpings Fastighetsförvaltning AB

100

 

Övriga samägda företag

Bolag

Andel i %

Nyköpingsregionen (Onyx AB)

20

Nyköping-Östgötalänken AB

18

Energikontoret i Mälardalen AB

9,8

Skavsta flygplats AB

9,9

Sörmlands kollektivtrafikförbund

9,5

Sörmlands turismutveckling AB

2,6

Kommunalförbund

 

Nyköping- Oxelösunds Vattenverksförbund

57

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-14
Sidansvarig: Marianne Giegold