EU och internationellt arbete

Nyköpings kommun deltar i ett flertal olika EU-projekt och EU-nätverk. Vi arbetar även aktivt med internationellt arbete och utbyte med andra länder.

Som medlemsstat betalar Sverige årligen cirka 36 miljarder kronor till EU. En del av det vi får av samarbetet är stöd till utveckling inom olika områden som exempelvis infrastruktur, miljö, forskning och innovation.

EU-arbete sker framförallt genom projekt, nätverk och samarbeten - regionalt, nationellt men framförallt internationellt. Nyköpings kommun är med i ett antal olika EU-projekt som en samarbetspartner.

Egna EU-projekt drivs också inom kommunen och det finns ett EU-nätverk med representanter från olika verksamheter som arbetar för att stärka kommunens interna EU-arbete.

Att söka EU-stöd (för företag och föreningar)

EU:s fonder och program är ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens mål och politik. Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s strategi för en hållbar tillväxt för alla.

Kommuner, landsting och regioner kan söka medel för att finansiera utvecklingsprojekt som bidrar till EU:s mål och den egna verksamheten.

Företag och föreningar har också möjlighet att delta i projekt finansierade av EU. Enligt EU:s regler kan inte privatpersoner få några direkta ekonomiska bidrag.

Kommunen kan ge råd och stöd till företag och föreningar som vill söka pengar ur EU:s fonder. Det kan exempelvis handla om att utveckla en produkt, kompetensutveckling för personal eller medlemmar eller miljöarbete. 

Tänk på att:

  • EU-stöd ges främst till projekt eller investeringar
  • Det är en fördel att ha partners i andra länder för att söka stöd inom EU:s fonder

Kommunens internationella engagemang

På många håll i kommunens verksamheter pågår internationellt arbete. Studiebesök, utbyten och samarbeten sker i skolan, socialtjänsten och kommunens andra verksamheter.

För att öka intresset för internationella frågor och perspektiv bland barn och ungdomar uppmuntras skolorna till att skapa internationella kontakter.

För utvecklingsarbetet i kommunens verksamheter prövas alltid möjligheten till medfinansiering via EU:s fonder och program liksom samverkan över gränserna. Internationella projekt är en del av den ordinarie verksamheten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-11
Sidansvarig: Catharina Marklund
Mer info

Medlemskap i nätverk

Internationella nätverk där Nyköpings kommun är medlem:

Assembly of European Regions (AER)