Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Så finansieras Gästabudsåret

Under 2017 firar staden 700-årsjubileet av Nyköpings Gästabud. Därför vill vi se året som en anledning att fira genom att skapa evenemang för kommuninvånare och besökare och göra 2017 till ett roligt och minnesvärt år. Kommunstyrelsen har gett Näringslivsenheten, Nyköpings Arenor och kommunikationsavdelningen, uppdraget att arrangera Gästabudsåret 2017.

Målet, utöver minnesvärda upplevelser, är att:

  • bidra till Nyköpings attraktivitet
  • höja omsättningen inom besöksnäringen
  • stimulera föreningar och andra aktörer att skapa aktiviteter.

Genom att erbjuda möjligheter att ansöka om medel från Jubileumsmiljonen, får många föreningar chansen att kunna delta med evenemang. Det är också en väg för Gästabudsåret att involvera så många invånare som möjligt.

För att åstadkomma firandet under året har kommunen tillstyrkt ekonomiska tillskott inom följande områden:

  • Jubileumsmiljonen
  • Teater Sörmlands Gästabudsföreställning
  • Projektledning
  • Kommunikation

Kommunen bistår även med personella resurser som medverkar till Gästabudsårets aktiviteter.

Jubileumsmiljonen

Potten är Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet inför 2017 för att göra det möjligt för föreningar att bidra med evenemang och aktiviteter. Föreningarna kan söka pengar om deras event är nytt eller innebär en särskild satsning av publik karaktär. Sökande behöver inte uppfylla reglerna för föreningsstöd i det här sammanhanget.


Här kan du läsa mer om kriterierna för att få del av Jubileumsmiljonen.
Här kan du se vilka som beviljats bidrag till evenemang under Gästabudsåret.

Teater Sörmlands Gästabudsföreställning

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att tilldela Teater Sörmland 700 000 kr för att utveckla Gästabudsföreställningen på Nyköpingshus under Gästabudsåret. Hälften av dessa pengar betalades ut 2016 för att förbereda satsningen, resterande belopp betalas ut under Gästabudsåret 2017.

Projektledning

Projektledaren är visstidsanställd på Näringslivsenheten och ansvarar för kontakter med föreningar, privata arrangörer, sponsorer och evenemangssamordnare bland annat.

Kommunikation

Gästabudsåret kräver en omfattande kommunikation, främst i kommunens egna kommunikationskanaler. Kommunens roll är att vara en samordnande resurs som stärker kommunens varumärke. Tillskottet avser marknadsföring via köpt media, printreklam av olika slag och produkter som banderoller och mässmaterial. Det beviljade tillskottet för Gästabudsårets kommunikation är 500 000 kr fördelat över två år.

Till kommunens egna viktigaste kanaler hör:

• Nykopingsguiden.se
Nykoping.se
https://www.facebook.com/nykopingsguiden/
https://www.facebook.com/nykopingskommun/
• Turistbyråerna i Nyköping och på övriga platser under sommaren
• NY – Nyköpings tidning som distribueras med Sörmlands Nyheter och även går att läsa på webbplatsen nykoping.se
• Digitala skyltar utmed E4:an och i centrala Nyköping
• Köpt media, annonser i framför allt lokala analoga och digitala produkter
• Kommunens personaltidning KOM

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-09
Sidansvarig: Ulf Westman