Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Dina skattepengar

Du som är nyköpingsbo bidrar med dina skattepengar till att göra Nyköping till en hållbar kommun som med lokal och internationell närhet har unika möjligheter.

Skattepengarna används för att kunna erbjuda god service. Kommunen vill tillsammans med dem som bor, verkar och vistas här ge förutsättningar för ett gott liv. En målsättning är att Nyköping ska bli än mer attraktivt för både medborgare, företag och inflyttare. 

Skatt

Kommunalskatten i Nyköping är 21, 48 kronor vilket är lägre än mediankommunen i Sverige där skattesatsen ligger på 21,85 kronor.

Som Nyköpingsbo betalar du också 10,77 kronor till Landstinget Sörmland vilket innebär att den totala kommunskatten är 32,25. För mer information om landstingsskatten se Landstinget Sörmlands webbplats.

Så fördelas kommunalskatten år 2016

Diagram över kommunalskatten

Rosa Barn- och ungdomsnämnd 7,10 kr

Gul Utb-arbetsmark-integration 1,83 kr

Orange Kultur- och fritidsnämnd 0,72 kr

Röd Vård- och omsorgsnämnd 6,63 kr

Blå Socialnämnd 1,57 kr

Ljusgrön Bygg- och tekniknämnd 0:55 kr

LjusgulMiljönämnd 0:07 kr

Ljusblå Kommunstyrelsen 2:93 kr

Grön Kommunfullmäktige 0:04 kr

 Överförmyndare 0,04 kr

Kommunkollen

Med kommunkollen kan du se hur dina skattepengar fördelats inom kommunen. Du kan också jämföra skatten mellan de olika sörmländska kommunerna. Beräkningen är baserad på redovisning från 2013.

Budget

Budgeten är en plan över hur kommunen ska använda pengarna de närmaste tre åren och innehåller också målen för arbetet. Kommande årsbudget omfattar cirka 3 miljarder kronor och prioriterar kommunens grundläggande uppdrag i en ekonomiskt utsatt tid. Satsningar på framtiden kombineras med ett ansvarstagande för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Nyköpings befolkning fortsätter att öka och var 31 december 2016 uppe i 54.924 efter att ha ökat med 662 personer under året. Nya invånare ger ökade skatteintäkter, men ställer också krav på god planering och framförhållning gällande utbyggnad av den kommunala servicen.

Inriktning och uppdrag i budget 2017 och flerårsplan 2018-2020 baseras på Vision 2030 som tydligt visar åt vilket håll utvecklingen ska gå för att de som bor, verkar och vistas i Nyköpings kommun.

Årsredovisning

Nyköpings årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Årsredovisningen skrivs varje år och beskriver året som gått och framtidsutsikter. I årsredovisningen redovisas om målen i budgeten har uppfyllts. Varje verksamhet i kommunen beskrivs utifrån storlek, resultat och kvalitet. Årsredovisningen innehåller även framtidsutsikter som hur befolkningsutveckling eller lagstiftning förväntas påverka kommunen.
 
Nu kan du ta del av hur det gick för Nyköpings kommun 2016. Ett årsbokslut uppfattas ibland som en tung läsning men nu kan du ta del av en lättläst sammanfattning. På bara några minuter kan du snabbt få en överblick över vad kommuninvånarnas skattepengar finansierat, hur väl kommunen har uppfyllt sina mål och vilka beslut politikerna tyckte var de viktigaste under 2016.

Om du vill ha en papperskopia har Stadshusets reception några att dela ut.

2016 års Årsredovisning beslutas av Kommunfullmäktige 9 maj 2017. Den kortfattad årsredovisningen som du hittar bland länkarna till höger är preliminär utifrån kommunstyrelsens förslag. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-27
Sidansvarig: Maria Fredriksson