Allmänna val

Vart fjärde år väljs ledamöterna till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Nästa ordinarie val sker i september 2018.

Val till Europaparlamentet sker vart femte år, d.v.s. nästa gång 2019. 

Information in foreign languages

Information in English and other foreign languages is available from the Information Bureau in the City Hall, phone 0155-24 81 00, or from the secretary of the municipal electoral committee (responsible for organizing local and general elections) Tomas Wieslander, phone 0155-24 83 35 or e-mail tomas.wieslander@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-31
Sidansvarig: Tomas Wieslander