Anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum för sammanträde

Politiskt organ

Anslås

Sista dag för överklagande

2018-04-10 Kommunfullmäktige 2018-04-19 2018-05-14
2018-04-04 Arvodeskommittén 2018-04-17 2018-05-09
2018-04-09 Kommunstyrelsen 2018-04-13 2018-05-07

2018-03-22

Arvodeskommittén

2018-04-05

 

2018-03-26

Kommunstyrelsen

2018-04-04

2018-04-25

2018-03-19

Barn- och ungdomsnämndens utskott för individärenden

2018-04-03

 

2018-03-27

Bygg- och tekniknämnden

2018-04-03

2018-04-24

2018-03-20

Barn- och ungdomsnämnden

2018-03-28

2018-04-23

2018-03-20

Kommunstyrelsens personalutskott

2018-03-28

2018-04-23

2018-03-27

Kommunstyrelsen, Omedelbart justerade § 92, 94, 99

2018-03-27

2018-04-19

2018-03-21

Kultur- och fritidsnämnden 

2018-03-29

2018-04-23

2018-04-03

Socialutskottet

2018-04-04

-

2018-03-22

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF)

2018-04-12

-

2018-04-17

Socialutskottet

2018-04-18

-

 

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Datum

Politiskt organ

Tid

Plats


     
       

 

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum

Politiskt organ

Anslås

Sista dag för överklagande

2018-04-12

Kallelse till Regionstyrelsen

2018-04-09

 
2018-02-23

Nacka Tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen

Kungörelse Mål nr: M 1720-07, M 1165-17 

2018-02-26

-

2018-04-20

Bygg- och tekniknämnden

Ansökan om bygglov för 3 st transformatorstationer i Stavsjö

2018-04-20

2018-05-12

2018-04-17

Bygg- och tekniknämnden

Underrättelse om granskning,
Detaljplan för del av Bergshammars-Åby 1:8 (Kiladalens golf) Bergshammar

2018-04-17--2018-05-02

 

2018-04-17

Bygg- och tekniknämnden

Underrättelse om granskning
Detaljplan för Hälsovården 3, Ekensberg

2018-04-17--2018-05-02

 

2018-04-09

Bygg- och tekniknämnden

Samrådsbrev
Detaljplan för Brädgården 1 mfl, Fågelbo/Öster

 

2018-04-09--2018-05-07

 

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-19
Sidansvarig: Jenny Åtegård