Anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum för sammanträde

Politiskt organ

Anslås

Sista dagför överklagande
2018-10-15 Kommunstyrelsen Omedelbar justering § 283 2018-10-16 2018-11-06
2018-10-10 Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-16 2018-11-06
2018-10-11 Socialnämnden 2018-10-16 2018-11-06
2018-10-04 Vård- och omsorgsnämnden 2018-10-11 2018-11-01
2018-10-01 Kommunstyrelsen 2018-10-11 2018-11-01
2018-09-24 Kommunstyrelsens näringslivsutskott 2018-10-08 -
2018-09-25 Bygg- och tekniknämnden 2018-10-04  2018-10-25
2018-09-17 Kommunstyrelsen 2018-10-01  2018-10-22

2018-09-24

Nyk.-Oxd Gemensamma servicenämnd

2018-10-03

 -

2018-10-02

Socialnämnden Socialutskott

2018-10-03

 -

 2018-10-25

 Kallelse direktionsmöte NOVF

 2018-10-25

 -

 

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Datum

Politiskt organ

Tid

Plats

2018-10-23  Kommunfullmäktige  19:00  Stadshuset, Sal A

 

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum

Politiskt organ

Anslås

Sista dag för synpunkter

2018-09-05

Bygg- och tekniknämnden

Samrådsbrev
Detaljplan för del av Raspen 1, 2 och 3 m.fl. (Nöthagen), Nyköping

2018-09-05

 2018-10-05

2018-09-18

Kungörelse Nacka Tingsrätt

Mark- och miljödomstolen

2018-09-19

2018-10-18

2018-09-20

Bygg- och tekniknämnden

Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation på fastigheten Holmen 1:1

20180920

2018-10-11

2018-10-05

Bygg- och tekniknämnden

Samrådsbrev
Detaljplan för del av Oppeby 1:6, (Ekbackens förskola); Nyköping 

 

20181005

2018-11-02

       

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-10-18
Sidansvarig: Therese Larsson