Anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum för sammanträde

Politiskt organ

Anslås

Sista dag för överklagande

2018-06-13 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden 2018-06-21 2018-07-13
2018-06-19 Bygg- och tekniknämnden 2018-06-21 2018-07-16
2018-06-12 Kommunfullmäktige 2018-06-21 2018-07-13
2018-06-13 Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2018-06-21 -
2018-06-04 Miljönämnden 2018-06-13 2018-07-05
2018-06-07 Socialnämnden 2018-06-12 2018-07-04
2018-06-05 Barn- och ungdomsnämnden 2018-06-12 2018-07-04
2018-05-31 Barn- och ungdomsnämndens utskott för individärenden  2018-06-12  -
2018-06-11 Kommunstyrelsen omedelbart justerade  § 180-181 2018-06-11 2018-07-02
2018-05-28 Kommunstyrelsens näringslivsutskott 2018-06-11  -
2018-05-30 Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-07 2018-06-29
2018-06-07 Valnämnden 2018-06-07 -
2018-05-28 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 2018-06-05 2018-06-26
2018-05-31 Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-04 2018-06-27
2018-05-21 Kommunstyrelsen 2018-05-31 2018-06-22

2018-05-29

Socialutskottet

2018-05-30

-

2018-05-24

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund

2018-06-01

2018-06-25

2018-06-12

Socialutskottet

2018-06-13

-

2018-06-19

Socialutskottet

2018-06-20

-

 

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Datum

Politiskt organ

Tid

Plats

       
       

 

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum

Politiskt organ

Anslås

Sista dag för synpunkter

 2018-06-07

Bygg- och tekniknänden

Granskningsbrev
Detaljplan för fastigheterna
Rättstjänaren 9 samt del av
Rättstjänaren 8, Nyköping

2018-06-01--2018-06-25 

 

2018-06-07

Bygg- och tekniknänden

Granskningsbrev
Detaljplan för Sågaren 6 o 9 samt del av Väster 1:1, Nyköping 

 

2018-06-01--2018-06-25 

 

2018-06-20

Plan- och naturenheten

Lagakraftbevis för detaljplan för del av Bergshammars-Åby (Kiladalen golf), Bergshammar. 
Lagakraftdatum: 2018-06-19

2018-06-20

 

2018-06-20

Plan- och naturenheten

Lagakraftbevis för detaljplan Hälsovården 3, Ekensberg. 
Lagakraftdatum: 2018-06-19

2018-06-20

 

2018-06-20

Plan- och naturenheten

Lagakraftbevis för detaljplan för del av Arnö 1:3, Örstigsnäs. 
Lagakraftdatum: 2018-06-19

2018-06-20

 
2018-06-20

Plan- och naturenheten

Lagakraftbevis för detaljplan för del av Anderbäck 11:11, Svalsta 
Lagakraftdatum: 2018-06-18

2018-06-20

 
       

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-21
Sidansvarig: Jenny Åtegård