Anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum för sammanträde Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2017-12-14 Nyköping/Oxelösund Vattenverksförbund  2018-01-11  2018-02-01
       
       
       

 

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Datum Politiskt organ Tid Plats

     
       
       

 

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
 
   
       

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-16
Sidansvarig: Jenny Åtegård