Anslagstavla | Nyköpings kommun Nyköpings kommun

Anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum för sammanträde

Politiskt organ

Anslås

Sista dag för överklagande

2018-08-08 Socialnämnden Socialutskott 2018-08-09 -

 

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Datum

Politiskt organ

Tid

Plats

       

 

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum

Politiskt organ

Anslås

Sista dag för synpunkter

2018-06-27

Bygg- och tekniknämnden

Samrådsbrev
Detaljplan för del av Gruvan 13 och 15, Brandkärr

2018-06-27

 2018-08-27

2018-08-07

Bygg- och tekniknämnden

Lagakraftbevis för detaljplan för Arnö 1:12 och 1:16 mfl, Björkö.  
Lagakraftdatum: 2018-07-16

Lagakraftbevis för detaljplan för del av Högbrunn 1:5 mfl (Hemgårdens verksamhetsområde), Hemgården.  
Lagakraftdatum: 2018-07-14

Lagakraftbevis för detaljplan för Hotellet 18 och del av Hotellet 26, Väster.   
Lagakraftdatum: 2018-07-14

Lagakraftbevis för detaljplan för del av Vattumannen 9 o 21, Väster.    
Lagakraftdatum: 2018-07-14

20180807

 

2018-08-09

Bygg- och tekniknämnden

Ansökan om bygglov för uppförande av mast samt teknikbodar på fastigheten Jönåkers Häradsallmänning 2:1

20180809

20180830

2018-08-10

Bygg- och tekniknämnden

Ansökan om bygglov för uppförande av mast samt teknikbodar på fastigheten Kila-Hässelby 1:1

20180810

20180830

2018-08-13

Bygg- och tekniknämnden

Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus på fastigheten Jupiter 5

 20180813

 20180903

 2018-08-15

 Kungörelse Nacka Tingsrätt

Mark- och miljödomstolen

 2018-08-17

 2018-09-28

       

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-17
Sidansvarig: Jenny Åtegård